O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 156a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

správy. Komunální služby uplatňují finanční požadavek na zřízení kadeřnictví v nemocnici, rekreační služby na koupališti a dokončení umývárny aut. Lednový a únorový plán nesplnily pro velikou zimu, ale březnový plán byl již značně překročen a manko z předchozích měsíců se snížilo. Dále projednala rada plnění státního plánu dodávek zemědělských produktů za I. čtvrtletí 1963, zprávu o sestavení pořadníku na byty a vyhrazené byty, žádost Ferdinanda Štefla o místo učitele hudby na lidové škole umění a Anny Fuchsové o zaměstnání v jeslích, žádost Vojenského historického ústavu o výpis z městské kroniky, přepis okresního prokurátora o nedostatcích v činnosti Domovní správy, spojených s projednáváním odmítnutí placení nájemného pro nedostatek tepla a vody, žádost knihovníka o vymalování místností pro knihovnu, přemístění vulkanizační dílny, návrh tělocvičné jednoty Sokol na předání sokolovny, připomínky ke zrušení pedikúry v prodejně obuvi a zrušení noční služby v lékárně. Rada zaslala stížnost Jihomoravskému krajskému národnímu výboru v Brně na stanovení pořadí měst na okrese, podle něhož má být postaveno naše město na místo poslední. Z toho by ovšem vyplynuly velmi nepříznivé závěry pro jeho budoucí rozvoj. Vzniká dojem, že to bylo uděláno záměrně, aby bylo naše město poškozeno. Proto byla zaslána stížnost, aby odpovědní činitelé buď prokázali správnost svého názoru, anebo nesprávnost našich námitek.

Dále projednala rada zprávu o činnosti místního lidového soudu. Ten od svého ustavení soudil devět případů, z nich jeden postoupen prokuraturou, sedm veřejnou bezpečností a jeden okresním národním výborem ve Žďáře. Menší přestupky řešila komise pro ochranu veřejného pořádku. Rada jednala také o plnění akce Z a generálních oprav, o organizování brigádnické výpomoci k dokončení koupaliště, uvažovala o zřízení nového autobusového nádraží na prostranství za mostem na Žďárské ulici podél regulace potoka, projednala požadavek Jednoty na stanovení pracovní doby v prodejně smíšeného zboží v Maršovicích a zápis s. M. Popelky o ekonomickém vyhodnocení výroby sulfarezitu a potřeba zřízení laboratoře v domě u Makovských, vzala na vědomí žádost Vladimíra Indry o místo vedoucího Horácké galerie a schválila návrh na státní vyznamenání pracovníků Jáchymovských dolů, a to s. Vališe z Nového Města na Mor. a s. Jambora z Maršovic.

Zprávu o plnění plánu Komunálních služeb podal jejich ředitel s. G. Suchý. Uvedl v ní, že za I. čtvrtletí 1963 splněn plán výkonů na 89,1%, redukovaný na 105,1%, tržeb od obyvatelstva na 97,7%, redukovaný na 101,5%. Pracovníků je 66, o tři méně než určuje plán. Mzdové fondy 101,1%, produktivita práce 92,3%, redukovaná na 108,9%. V celookresním měřítku jsou naše

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Benová