O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 154a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

ssvědčí o tom, že i v této tíživé situaci se s vodou plýtvá jednak vinou vadných instalací, jednak neustálým pouštěním vody, aby nezamrzala. Bude proto nutné vadné instalace do konce února 1963 dát opravit. Neukázněným občanům pohroženo uzavřením přívodu vody. V závěru výzvy informovala Okresní vodohospodářská správa naše občany o tom, že nedostatek vody, který u nás nabyl rázu havarijního (byty ve vyšších a středních polohách jsou prakticky bez vody) bude řešen posílením podzemních zdrojů a úpravou vody z potoka Bezděčky. Posílení sestává z odběrného objektu, úpravny vody a výtlačného řádu do stávajícího vodojemu na Holubce. S výstavbou se má začít v březnu 1963 a dokončení je plánováno na září 1963. V současné době se dokončuje projekt a stavba je finanční i dodavatelsky zajištěna.

Dne 19. února provedeno v aule střední všeobecně vzdělávací školy slavnostní odevzdání občanských průkazů žákům devátých tříd základních devítiletých škol v našem městě. Průkazy odevzdal předseda místního národního výboru s. J. Konvalinka a poučení o významu a opatrování občanských průkazů podal zástupce okresního oddělení veřejné bezpečnosti. V kulturním pořadu účinkovali žáci základní devítileté školy při střední všeobecně vzdělávací škole, kteří také vyhlásili kolektivní závazek. Důstojná slavnost byla zakončena zazpíváním svazácké budovatelské písně.

Dne 25. února uspořádaly místní národní výbor, městský výbor KSČ a Národní fronty spolu s ostatními masovými složkami v aule střední všeobecně vzdělávací školy vzpomínkový večer k 15. výročí vítězství Československého pracujícího lidu. Historický význam památného dne ocenil ve svém proslovu učitel SVOŠ s. dr. Mikulec, vhodné verše recitovala učitelka škola s. D. Palečková a žáci Svačina a Konvalinka. Klavírní čísla přednesly učitelky zdejší lidové školy umění s. Popelková a Slezáková. Pořad se zájmem a pochopením sledovalo přes sto návštěvníků večera.

Mezinárodní den žen oslavily novoměstské závody Sport, Pila a školy v Závodním klubu 9. květen shromážděním s kulturním programem a s podarováním žen. Oficiální veřejná oslava se konala 10. března ve 14 hod. odpoledne v sále sokolovny a byla spojena s estrádním

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Benová