O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 153b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

domovní daně z rodinného domku podle stupnice z nájemního bytu a projednán a schválen plán práce rady na první pololetí 1963 a plán práce pléna na celý rok. Diskusní příspěvky byly zaměřeny na místní rozhlas, který v některých částech města nefunguje, kanalizace na Brněnské ulici, potíží v zásobování, dodávky vody, zřízení závodní jídelny pro pracující, kulturního domu v Pohledci a dodávky uhlí do sídliště Jáchymovských dolů. Na diskusní připomínky odpověděli soudruzi Konvalinka, Messenský a Hlaváček. Potom jednomyslně schváleno usnesení o pěti bodech: 1) Poslancům uloženo zlepšit svou práci v obvodech a docházku do schůzí pléna a komisí. 2) Komisi finanční, plánovací a pro výstavbu zajistit v plánu pro rok 1963 dokončení rozestavěných akcí (tělovýchovného střediska koupaliště, jeslí a kanalizace na Brněnské ulici). Poslancům projednat plán a rozpočet místního národního výboru na r. 1963 ve volebních obvodech. 4) Radě a komisi pro obchod uloženo zajistit zvýšení fondů pro zásobování obyvatelstva a současně s tím projednat dokončení a uvedení do provozu samoobsluhy na sídlišti Jáchymovských dolů. 5) S. Konvalinkovi uloženo osobně prošetřit možnost dodávky uhlí pro ohřev vody na sídlišti.

Závěrečné zhodnocení schůze provedl z pověření okresního národního výboru s. Pličzka.

4. února vyhlásil okresní národní výbor ve Žďáře nad Sáz. pracovní povinnost k odklizení sněhu na železnici. Rada místního národního výboru vyzvala proto všechny občany, kteří nejsou v pracovním poměru, aby se dostavili na stanici státní dráhy, kde ji byla přidělena práce, placená pěti korunami za hodinu.

18. února obrátila se Okresní vodohospodářská správa ve Žďáře nad Sáz. s výzvou na všechny odběratele pitné vody v našem městě, aby co nejvíce s ní šetřili a omezili své nároky. Toto opatření odvodnila tím, že od léta r. 1962 vykazovaly prameny našeho vodovodu stálý pokles vydatnosti, takže v lednu 1963 činil přítok pouze 7l/sec. To znamená, že denně možno ve městě spotřebovat 605.000l vody, po odečtení asi padesáti procent vody pro potřeby nemocnice, průmyslu a ostatních zařízení zbývá na jednoho obyvatele asi padesát litrů vody na den. To by při menších nárocích mohlo dostačovat, ale kritický nedostatek vody ve městě

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Benová