O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 153a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

áve velkých městech. Kladně zhodnotil s. předseda práci zaměstnanců místního národního výboru a stanovil úkoly, které jednotliví úředníci a zaměstnanci budou muset řešit v tomto roce. Tak technické oddělení nebude moci na příště rozdělávat více akcí než jednu a to takovou, na niž budou zajištěny finanční prostředky. Poněvadž dosud tomu tak nebylo, není dnes hotovo ani koupaliště, ani tělovýchovné středisko s noclehárnami. Musí být vypracován řádný plán práce a v akci Z a více pozornosti musí být věnováno pomoci družstevní výstavbě. Pro r. 1963 je totiž přislíbeno třicet pět družstevních bytových jednotek. Bude třeba získat vážné zájemce a zajistit vhodná stavební místa. Bohatá a odpovědná byla práce matrikáře, který spolupracuje se sborem pro občanské záležitosti a s rozhlasovým kroužkem. Bylo by třeba zmodernizovat oddací síň. Účtárně se podařilo zlikvidovat všechny daňové nedostatky. V tomto roce musí přísně sledovat plnění rozpočtu a v žádném případě nesmí připustit překročení plánovaných částek výdajových. Sekretářce místního národního výboru s. Vorlíčkové uloženo sledovat, aby veškeré stížnosti a dotazy pracujících i ostatní spisy byly vyřizovány co nejrychleji, aby nedocházelo k urgencím.

Z rozhodnutí rady a komise pro výstavbu byla vodárna od 1. ledna 1963 odevzdána do správy Okresní vodohospodářské správě ve Žďáře nad Sázavou. Tím jsou zajištěny větší možnosti odborné i finanční a situace s vodou by se tím mohla zlepšit.

V závěru své zprávy uvedl s. předseda v přehledu účast členů rady a pléna místního národního výboru na schůzích. Rada měla v uplynulém roce 21 schůzí řádných a 9 mimořádných. Stoprocentní účast měl s. Messenský, za ním následuje s. Skalník (27x), Mareček (26x), Břečka a Mokrý (24x), Kuchařová a Pohanková (22x), Konvalinka (21x), Ondráček a Vítek (17x) a nejméně s. Mach (12x). Pokud jde o schůze pléna, z 37 poslanců pouze 3 měli účast stoprocentní, 3 se účastnili pouze jednou, 4 dvakrát a 5 poslanců mělo účast padesátiprocentní. Je to neradostný doklad o odpovědnosti zvolených poslanců k funkci, kterou přijali.

Ve druhém bodu pořadu jednání schválen návrh na zrušení pěšiny, vedoucí ze Žďárské ulice za domem č. 71 k ulici na Dukle, zamítnuto odvolání Milady Řezáčové proti rozhodnutí finanční komise a rady místního národního výboru o placení

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Benová