O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 152b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

ale musí být odpovědně plněn i za cenu nepochopení ze strany rodičů a dětí. Některé nedostatky byly v loňském roce i ve službách obyvatelstvu. V Komunálních službách chybí totiž nezbytný počet odborných pracovníků a to proto, že Kom. služby nedostávaly v dřívějších letech učně a nemohly si tak vychovávat odborníky vlastní. Hlavní úkoly pro rok 1963 jsou dokončení kadeřnictví, umývárny aut a zařízení pro koupaliště a soustředění provozoven. Výsledky hospodaření u provozoven byly dobré, ale mohly být lepší, kdyby bylo víc pochopení u jednotlivých zaměstnanců, např. v cementárně. S potížemi pracuje i nově zřízená provozovna na výrobu sulfarezitů, kde je třeba zvýšit produktivitu práce a zlevnit výrobu tak, aby se dosáhla nižší ceny výrobků, než jsou ceny dřeva. Aktivním pomocníkem místního národního výboru byl Výbor žen, agilně se podílející na rozmanitých oslavách, sběru odpadových surovin, na záležitostech týkajících se mateřské školy, jeslí, vítání dětí do života apod. Slabou činnost vykazují občanské výbory, které nepravidelně schůzovaly, a i když byly svolány, bývala účast nepatrná. O něco lépe pracovaly občanské výbory v Maršovicích a v Pohledci. Bylo by potřebné i účelné ustavit občanský výbor také v sídlišti Jáchymovských dolů.

Domovní správa obhospodařovala celkem tři sta bytových jednotek. Největší potíže měla se zásobováním obyvatelstva vodou v sídlišti a v bytech domů výše položených. Potřebovala by zřídit údržbářskou četu a zajistit si vlastního topenáře. Řešení mnoha úkolů domovní správy je velmi obtížné a toto bývá často i pro maličkosti terčem ostré kritiky.

Nedostatek vody byl jednou z hlavních příčin nespokojenosti obyvatelstva našeho města v uplynulém roce. Potrvá však ještě i v r. 1963 i když byl již schválen investiční úkol rozšíření vodovodu v částce 730.000 Kčs a vypracován projekt Okresní vodohospodářskou správou.

Horácké muzeum navštívilo v r. 1962 přes deset tisíc lidí, většinou v hromadných výpravách, které byly v našem okrese na rekreaci nebo na zájezdu. Úkolem muzea v tomto roce bude zajištění některých cenných věcí po Mistru Karlu Němcovi i dalších vzácnějších památek v soukromém majetku, které by přicházely v úvahu pro získání do muzea, protože svou hodnotou patří širší veřejnosti. Kino plnilo své kulturní i ekonomické poslání dobře. Poněvadž je zařaděno do I. skupiny, může obyvatelstvo našeho města vidět i premiéry, současně promítané

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Benová