O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 152a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Poměry politické, činnost místního národního výboru a život veřejný. Dne 1. února 1963 se konala v zasedací síni řádná schůze pléna místního národního výboru, účastnilo se jí 28 poslanců, zástupce okresního národního výboru s. Pličzka a 14 občanů. Na pořadu jednání bylo zhodnocení práce místního národního výboru za uplynulý rok, záležitosti organizační diskuse a schválení přijatého usnesení.

Bohatou činnost místního národního výboru a všech jeho složek v r. 1962 zhodnotil jeho předseda, s. Josef Konvalinka. Poněvadž podstatná část jeho hodnocení je obsažena v zápisech kroniky za loňský rok, zaznamenávám pouze věci nejzávažnější a ty, o nichž nebyla ještě zmínka.

Kladně především ocenil s. předseda práci jednotlivých komisí, která se proti předloňskému roku podstatně zlepšila, i když u některých stále ještě vázne rychlé vyřizování běžných záležitostí. Obtížná a nepopulární je práce komise bytové a zemědělské, první proto, že je mnoho žádostí o byty a přitom zájem bytovou výstavbu družstevní je ve městě poměrně malý, druhé proto, že musí usměrňovat individuální požadavky jednotlivců, jako jsou třeba žádosti o odpisy půdy, domácí porážky vepřů, snížení dodávek se zájmy celospolečenskými a s plněním dodávek podle státního plánu. S pokračující výstavbou a s růstem počtu obyvatelstva města zvyšují se také nároky na služby, obchod i další zařízení, a tím ovšem rostou i úkoly a problémy jednotlivých komisí.

Poněvadž zemědělství je postaveno podle usnesení XII. sjezdu Komunistické strany Československa na jedno z předních míst ve státním hospodářství, zůstává místnímu národnímu výboru i po převzetí novoměstského jednotného zemědělského družstva školním statkem hodně povinností a úkolů v tomto směru. Nejvýznamnější z nich je sledování plnění státního plánu výkupu zemědělských produktů a vzestup výroby jak u školního statku v Novém Městě na Moravě, tak i v jednotných zemědělských družstvech v Maršovicích a v Pohledci. Dalším důležitým úkolem pro rok 1963 i léta další je zajišťován dostatku kvalitních sil pro zemědělskou výrobu, a to především získáváním mládeže. Je to úkol nemalý,

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Benová