O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 14b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Dne 29. července byl předán Lesnímu průmyslu Devět skal v Novém Městě na Moravě již po páté Rudý prapor ministerstva lesů a dřevařského průmyslu za vzorné plnění plánu práce pracovníky závodu v druhém čtvrtletí tohoto roku.
Podle oddělení KNV v Jihlavě nemůže být koupaliště umístěno na Klečkově rybníku, protože voda v tomto rybníce nevyhovuje z hygienického hlediska. Bahno z rybníka bude vyváženo dále, koupaliště však bude zřízeno pravděpodobně u lesa Ochozy na Sadílkově louce.
Jednotné zemědělské družstvo začalo v tomto roce se stavbou Kravína. V červenci pokročili stavební práce natolik, že zemní práce byly v podstatě skončeny a bylo rozšířeno elektrické vedení. Do konce tohoto roku mají být provedeny práce v peněžní hodnotě 750.000 Kč a stavba má být dokončena do června příštího roku.
Žně neproběhly v letošním roce za zvláště příznivého počasí. V týdnech kritických pro svoz a výmlat obilovin pršelo a tak teprve koncem měsíce srpna a začátkem září byly žně s určitými ztrátami za vydatné pomoci občanů dokončeny. Několik jednotlivců bylo letos potrestáno trestní komisí MNV v Novém Městě na Moravě za větší polní krádeže. Kromě toho byli letos postiženi v okolních obcích králíci chorobou zv. myxomatoza, která má svůj původ v Jižní Americe a která k nám byla zavlečena postupnou infekcí ze západních kapitalistických zemí, zejména z Francie. Do našeho města se tato choroba, která má za následek uhynutí až 95% králíků, dostala jenom v ojedinělých případech a nezpůsobila vážné škody.
Schůze plena místního národního výboru, která se konala dne 22. července, se zabývala především rozpisem plánu zemědělské výroby na příští rok. V první etapě se provádí rozpis plánu živočišné výroby a technických plodin. V důsledku rozdrobenosti půdy se v našem městě plán zástava dobytka dosti zvyšuje, takže je obava, že jej všichni zemědělci nebudou moci splnit. Bude třeba nové přesvědčovací kampaně
 

Rok: