O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 14a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Nutnost boje proti živočišným škůdcům, kteří ohrožují úrodu, hlavně proti mandelince bramborové. Bylo usneseno požádat ing. Černého, aby provedl zaměření pozemků pro individuální výstavbu rodinných domků v Beranici a u nádraží.
Koncem června byly poprvé nalezeny v katastru obce larvy a brouci mandelinky bramborové.
Zásobovací situace ve městě byla v letošním létě celkem dobrá, všech produktů byl dostatek, jen v ojedinělých případech bylo nutno vrátit výrobcům uzeniny špatné jakosti. MNV vyzval sice nár. podnik Masný průmysl v Kostelci, aby byla obnovena výroba uzenin, která byla začátkem t. r. přestěhována do Kostelce, znovu v Novém Městě na Moravě. Pekárny musí věnovat větší pozornost vypékání chleba, který je celkem špatné jakosti. Menší nedostatky se projevili v zásobování zeleninou, hlavně salátem.
Koncem června byla přes veškerou snahu MNV zrušena vyšší zdravotní škola v Novém Městě na Moravě. Zrušení zdůvodňuje KNV v Jihlavě přebytkem zdravotnického personálu, který vyžaduje, aby z pěti zdravotních škol v Jihlavském kraji byly dvě zrušeny. Dále konstatuje přípis KNV v Jihlavě, který se škola ruší, že umístění školy v místnostech být. Zámku není příliš vhodné a že nebylo vyhověno žádostem školské správy o zajištění internátů pro všechny žákyně zdravotní školy. Veřejné mínění ve městě však říká, že část viny na zrušení školy má i ředitel školy Jiří Živný, který se o zachování školy příliš nesnažil.
Dne 12. července byl konán v sokolovně koncert pěveckého sdružení Moravan z Brna, jehož dirigentem je novoměstský rodák prof. Josef Veselka. Moravan přednesl skladby Janáčkovy, Kallikovy, Křížanského a jiných skladatelů.
V červenci byl umístěn ve vestibulu budovy MNV v Novém Městě na Moravě sádrový odlitek sochy Partizána od zdejšího sochaře prof. Vincence Makovského.
 

Rok: