O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 149b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

vzdali zvěčnělému zesnulému poslední poctu ve středu 25. července při dopoledním rozloučení v Zubří. Odtud byly tělesné pozůstatky převezeny do novoměstské sokolovny, která byla od 13. hod. přístupná veřejnosti, která měla příležitost uctít památku zemřelého. Smuteční akt rozloučení byl zahájen ve 14,30 hod. Život a význam zesnulého vřelými slovy ocenil pracovník krajského výboru KSČ s. Pešák z Brna a za novoměstské komunisty s. V. Kopáček. Na závěr recitoval s. Miroslav Sommer Neumannovu báseň Komunista. Potom se vydal smuteční průvod na pochod městem, a to ulicí Školní, náměstím dr. I. Sekaniny a ulicí Nečasovou na rozcestí, odkud byla rakev s tělesnými pozůstatky odvezena do brněnského krematoria ke zpopelnění.
Dne 14. srpna zemřela občanka našeho města Božena Anderlíková, vedoucí komunálního zahradnictví. Za velké účasti osobních přátel byla pohřbena 17. srpna na hřbitově u kostelíčka.

Požáry
Dne 6. února v osm hodin ráno vypukl požár ve skladišti před kotelnou ústředního topení pro nové sídliště Jáchymovských dolů u nádraží u bloku č. 12. Shořela střecha a větší množství uskladněného zde dřeva pro stavbu dalších domů. Po čtyřech hodinách byl oheň uhašen.
Dne 22. července ve tři hodiny ráno vznikl požár v kotelně podnikové správy Jáchymovských dolů. Podle telefonického hlášení bylo ohroženo čtyřicet v budově ubytovaných lidí zadušením. K likvidaci požáru dostavilo se šestnáct členů sboru, ale zákroku nebylo třeba, protože požár byl už uhašen.
Ve 14. hod. dne 12. září došlo k požáru v lese Mařatce u Petrovic, který byl sedmi členy požárnického sboru z Nového Města za hodinu likvidován.

Povětrnostní poměry
Zápis o povětrnostních poměrech je zpracován na základě přesných povětrnostních záznamů, které provádí člen letopisecké komise s. Fr. Brázda.

Rok: 
Přepsal/a: 
Benová Lucie