O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 149a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Rozmanitosti
Obyvatelstvo
V uplynulém roce se narodilo 88 dětí, z toho 49 chlapců a 39 děvčat. Zemřelo 33 našich spoluobčanů, z toho 17 mužů a 16 žen. Přirozený přírůstek činí 55 lidí a je velmi vysoký.
Stav obyvatelstva k 1. lednu 1962. K tomuto dni mělo město 3950 obyvatel, z toho 1380 mužů, 1525 žen, 497 chlapců a 548 děvčat. Na konci roku byl 4248 obyvatel, přírůstek činil 334 lidí. Ve městě žije 53 občanů starších osmdesáti let.
Úmrtí.
Dne 24. dubna zemřela vynikající občanka našeho města, učitelka odborných škol pro ženská povolání v. v. a významná kulturní osobnost, sl. Marie Nedvedová. Narodila se v našem městě a po ukončení studií po dlouhá léta působila na školách Pöttingea v Olomouci. Po penzionování žila v Novém Městě v bytě, který byl přeplněn vzácnými díly malířského a sochařského umění. Vlastnila bohatou knihovnu literatury starší i moderní. Osobně i písemně se stýkala s vynikajícími představiteli naší literatury a výtvarného umění, jako byla J. Glazarová, dr. Trýb, J. V. Pleva, J. Jambor, K. Němec, J. Pelikán vedle řady dalších. Nebylo téměř divadelního představení Horáckého divadla či ochotnického a koncertu umělců cizích a domácích, který by až do posledních chvil života nenavštívila. Za velké účasti osobních přátel a občanstva byla pohřbena 26. dubna na hřbitově u kostelíčka. Její život, práci a význam ocenil učitel střední všeobecně vzdělávací školy s P. Svačina za místní národní výbor a krajský školní inspektor s. M. Šajnar za její osobní přátele.
V ranních hodinách dne 22. července zemřel náhle věrný syn horáckého lidu a přední statečný bojovník za jeho lepší život v socialistické společnosti, soudruh František Dostál, bývalý poslanec Národního shromáždění, dlouholetý zemědělský referent a předseda okresního národního výboru, člen rady krajského národního výboru a v posledních letech života předseda místního národního výboru v Zubří. Městský rozhlas uctil jeho památku mimořádnou relací dne 24. července, v níž o životě, práci a významu zesnulého promluvil předseda městského výboru KSČ s. K. Mádle. Pracující z Novoměstska

Rok: 
Přepsal/a: 
Benová Lucie