O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 147a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

skutečnost 115,58q, -14,48; slepice 900, plán dodávky drůbeže 6q, skutečnost 10; +4q; mléko – plán 130.000l, skutečnost 115.588;-14.418; vejce – plán 85.000 kusů, skutečnost 92.504; +7.504; brambory – plán 2.250q- skutečnost 3067; žito – 400q, skutečnost 425q; +25q; oves 120q, skutečnost – 107,60q; 12,40q.
Dojivost 3,9l; denní přírůstek hovězího masa 0,50kg, vepřového 0,28kg. Na prasnici odstaveno 7 kusů selat. Uhynulo 26 selat. Snůška od nosnic 132 vajec.
Krmení dobytka novou technologií bude možné až po svodu do nového kravína, což bude provedeno až na konci roku. Náklady: na 1l mléka 2,02 Kčs, kg hovězího masa 10,69 Kčs, vepřového 12,35 Kčs, vejce 0,75 Kčs. Plánované příjmy družstvo vysoko překročí. Velkým přínosem je přidružená výroba (líheň).
Jednotné zemědělské družstvo Pohledec. Výměra půdy 393,47ha, z toho orné půdy 272,60ha. Kompostů 1200m3. Z osevné plochy činí obiloviny 46,63%, brambory 20,04, krmivové plodiny 26,90. Zásoby žita 320q, ovsa 220q, ječmene 170q, pšenice 62, vikve 54, směsi ovsa a ječmene 300 a sena 28,87q. Řepa není dosud sklizena. Brambory přeorány na 50%. Ozimy zasety. Krmná základna je slabší v siláži a krmné slámě a v celku se postrádají stravitelné bílkoviny. Sena je dost, ale není kvalitní.
Výroba živočišná. Skot: plán 244/88 krav, skutečnost 233/92 krav, plán dodávek 293q, skutečnost 273, 17q; prasata – plán 226/22 prasnic, skutečnost 226/20 prasnic, plán dodávky 180q, skutečnost 165,65q; slepic – 465, skutečnost 500, dodávka drůbeže 7q, skutečnost 5,95q; mléko – plán 130.000l- skutečnost 157.350l; vejce 100.000, skutečnost 72.897; brambory 2.520q – skutečnost 3.390q. Náklad na litr mléka 1,70 Kčs, 1kg hovězího masa 9,93 Kčs, vepřového 10,96 Kč, vejce 0,99 Kčs.

Tělovýchova, sport a zdravotnictví.
      Pro zaručení plynulé a soustavné péče o zdraví lidu byly počínajíc 1. lednem 1962 nově upraveny zdravotnické obvody lékařské a pro základní péči o chrup následujícím způsobem: pomocný lékař Pitrocha – Nové Město na Mor. - jih, MUDr Pospíšilová – západ a MUDr Koutný – sever; pro péči o chrup: MUDR Fiala – jih, V. Petr západ a A. Henzl – sever. 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lenka Huťková