O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 146b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Výroba živočišná.
Maso hovězí: plán stavu 308 kusů, skutečnost 292, plán stát,nákupu 250q, splněno 343,37q;
vepřové 229 ,,  269 ,  214q  263,44q
drůbež  900 ,,  950,  5q 11,17q
mléko 113 krav  120 krav  1145l  186,147l
vejce 94.000  104.414
prasnice  28 kusů   25 kusů
Průměrná denní dojivost 5,66l  snůška od jedné nosnice 124 vajec.
Plán nákladů: náklad na 1ha zemědělské půdy – plán 8.524,23 Kčs, skutečnost 5.207,47 Kčs, v % 61,09, tržby na 1ha půdy: plán 3.579,96 Kčs, skutečnost 2.131,37 Kčs, 59,53%; náklad na jeden litr mléka plán 2,33 Kčs, skutečnost 2,16 Kčs, 92,70%; náklad na 1kg hovězího masa: plán 13,45 Kčs, skutečnost 13,82 Kčs, 101,57%; náklad na 1kg vepřového masa: plán 11,89 Kčs, skutečnost 8,86 Kčs, 78,47%. Náklad na 1ha brambor: plán 7,164,03 Kčs, skutečnost 5,273,11 Kčs, 73,60%.
Poměrně vysoký náklad na jednotku, hlavně u hovězího masa, je způsoben vysokým procentem nakoupených krmiv, která bylo nutno opatřit k doplnění potřebných zásob, a také ustájením dobytka a prasat v nevyhovujícich objektech, kde není možno použít mechanizace a nelze zvýšit průměrný počet kusů, připadající na jednoho ošetřovatele. Investiční výstavba není žádná.
Jednotné zemědělské družstvo Maršovice. Má 338,90ha zemědělské půdy, z toho 235ha půdy orné. Kompostů založeno 800m3 a dalších 200m3 připraveno. Z orné půdy činí obiloviny 49%, krmné plodiny 15%, brambory 29%. Osivo a sadba jsou zajištěny. Hektarové výnosy: ječmen 16q, žito 29q, oves 14q, brambory 170q. Krmná základna je zajištěna až na obiloviny, kde byly velmi nízké hektarové výnosy. Při žních využito na 15ha obilního kombajnu. Nebyly však sběrací lisy na slámu a tato byla sbírána až po žních. S dvoufázovou sklizní byly dobré zkušenosti. Státní traktorové stanice by však měly být lépe vybaveny hlavně sběracími lisy a smluvně zajištěné práce by měly provádět tehdy, kdy to družstva potřebují. Bramborům byla věnována velká péče.
Výroba živočišná.  Plán stavu: skot – plán 221/90 krav, skutečnost 119/92 krav, plán dodávek 233q, skutečnost 282q, +49q; prasata – plán 205/26 prasnic, skutečnost 205/26, dodávka 201q,

Rok: 
Přepsal/a: 
Lenka Huťková