O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 146a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Začal plnit i dodávku brambor. Na počest XII. sjezdu KSČ se pracovníci statku zavázali, že do konce roku dodají nad stanovený plán 20 q vepřového a 50 q hovězího masa, 20.000 litrů mléka a 4000 vajec. Tím dokázali správný postoj k Dokumentu Ústředního výboru KSČ o zvyšování zemědělské výroby, a proto jim rada místního národního výboru městským rozhlasem za jejich dobrou práci srdečně poděkovala a přála jim nové úspěchy.
        Dne 2. listopadu upozornilo Okresní veterinární zařízení ve Žďáře nad Sáz. místní národní výbor a školní statek na hrozící nebezpečí výskytu slintavky a kulhavky v našem státě a zdůraznilo naléhavou nutnost provádět a dodržovat všechna potřebná veterinární ochranná opatření.
         Na pátek 23. listopadu svolala Myslivecká jednota v Novém Městě novoměstské myslivce k veřejné ustavující schůzi nového mysliveckého sdružení v našem městě. Schůze se konala v kreslírně základní devítileté školy.
         Dne 16. prosince se konala v hostinci U nádraží ustavující schůze místní organizace chovatelů drobného zvířectva.

         Na schůzi pléna místního národního výboru dne 29. listopadu byla podána zpráva o hospodaření zemědělských závodů v roce 1962, z níž zapisuji do kroniky nejdůležitější data a čísla.
Školní statek dosáhl v rostlinné výrobě těchto výsledků.
Osevní plocha činila 71 ha žita, plánovaný výnos 23 q, dosažený 25 q, plán stát. nákupu 570 q, splněno 628; ječmen 20 ha, plán výnos 23, dosažený 20, nákup 55, splněno 55; oves 51 ha, plán.výnos 23, dosažený 20, nákup 55, splněno žitem; brambory 62 ha, plán.výnos 154 dosažený 150, plán nákupu 2950, splněno 4055; seno z luk 107ha, plán.výnos 30 q, dosažený 25; seno z orné půdy 70ha, plán.výnos 40 q, dosažený 30 q; krmná řepa 6 ha, plán. Výnos 350 q, dosažený 138.
Podzimní práce s pomocí brigádníků, zvláště z učiliště Chirany, byly zvládnuty včas. Oseto 64ha žitem, 2 ha ozimným ječmenem a 15 ha ozimní směskou.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lenka Huťková