O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 145b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

U vepřového dobytka činil denní váhový přírůstek průměrně 55 dkg na kus, u hovězího 1,12 kg. Snůška vajec činila od počátku roku 68 vajec na nosnici. Dodávka na státní nákup činila k 31. květnu u hovězího masa 61%, u vepřového 50%, u mléka 51% a vajec 56%.

         Dne 20. července vyzvala rada místního národního výboru obyvatelstvo města aby pomohlo školnímu statku při sklizni sena. Nepříznivé počasí zpomalilo všechny zemědělské práce a tím i sklizeň sena, a poněvadž školní statek měl pokoseny větší plochy luk, bylo zapotřebí brigádnické výpomoci, když statek vlastními silami na sklizeň nestačil.
         Dne 15. srpna vysílal městský rozhlas relaci k zahájení žní. Nepříznivé počasí oddálilo začátek a pro poměrné časové opoždění bude nutná zvlášť pečlivá příprava a obětavá pomoc a spolupráce všeho občanstva, aby žňové práce byly provedeny včas a beze ztrát. Na pracovníky v zemědělství čeká mimořádné vypětí sil už také proto, že společně s pracemi žňovými bude nutno zařizovat i řadu prací dalších, které jsou nezbytné. Nesmí se opozdit podmítka, příprava půdy pro ozimy, sklizeň lnu a brambor vedle prací dalších. Proto se rada s důvěrou obrátila ke všemu obyvatelstvu, aby tak jako v letech minulých i letos uposlechlo výzvy k výpomoci při zemědělských pracích a nastoupilo k brigádnické výpomoci tam, kde jí bude zapotřebí.
         Do hlavního tempa dostaly se žňové práce koncem srpna. 30. srpna měl školní statek pokoseno žito a připravoval se k sečení ječmene. Z velké části měl sklizeny otavy. Bylo ovšem třeba větší brigádnické výpomoci, a proto rada místního národního výboru soustavně během žní vyzývala občany, aby pomohli, zvláště když letos byly žně tak mimořádně opožděné. Úroda byla vcelku velmi pěkná, ovšem žňové práce se protáhly až skoro do konce měsíce září, kdy ještě zůstalo na polích stát hodně panáků nesklizeného obilí, zatím co v normálních letech bývaly žně skončeny v druhé polovině srpna. Bylo proto zapotřebí stále nových výzev k brigádnické výpomoci.
        Koncem měsíce září splnil školní statek přes veškeré potíže s ustájením skotu a prasat celoroční plán dodávek hovězího a vepřového masa, mléka, vajec a obilovin na sto procent.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lenka Huťková