O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 145a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

překročen a je předpoklad pro zvýšení dodávky o 15.000l. Dobrého výsledku dosaženo soustavnou pastvou všech ustájených dojnic. Plán výkupu vajec nebyl splněn pro snížení stavu slepic ze 770 kusů na 294 následkem tuberkulózy drůbeže. Na doplnění stavu nosnic je zastaveno 500 kuřiček a dále ještě zakoupeno 425 kuřat. Rozdíl v nedodávce mléka hodlá družstvo vyrovnat vyšší dodávkou vajec. V rostlinné výrobě stavy kultur následkem nepříznivého počasí na jaře celkově nevyrovnané. Celkový vývin vegetace je opožděn asi o měsíc, což se projevuje hlavně u brambor, jimž se proto věnuje zvláštní péče hnojením a kultivováním. Celá plocha lnu musela být zaorána, a znovu zaseta. Senoseč je pro nepříznivé počasí opožděna a bude při příznivějším počasí ukončena do 30.června. Plán žňových prací je vypracován a na jednotlivé pracovníky na mechanizačních prostředcích jsou rozepsány úkoly. Mechanizační prostředky jsou připraveny a opraveny právě tak jako stroje pro práce podzimní. Je rozpracován plán krmiv pro zimní období 1962/63, ale předpokládá se nedostatek jadrných krmiv následkem snížených hektarových výnosů.
Školní statek ve všech ukazatelích překračuje dodávkové úkoly a také celoroční plán bude ve všech úkolech splněn na sto procent. Jarní práce v první etapě zvládl státní statek bez brigád; také druhá etapa úspěšně pokračuje. Pokos luk stroji v senoseči pokračoval rychle, ale pro nedostatek ručních sekáčů nestačilo se dostatečně rychle obsíkat. Proto také zůstaly nepokosené části luk zamořených. Kultivace brambor proběhla dobře. Porosty brambor jsou pěkné a lze očekávat vysoké hektarové výnosy. Zbývá zasázet několik kousků polí kapustou a dokončit senoseč, což bude možné při příznivém počasí dokončit do deseti dnů. Příprava na žně je zajištěna, stroje jsou opraveny a žňový plán je vypracován. K dokončení senoseče a pro žňové práce bude školní statek potřebovat brigádníky.
        Ke dni 5. června podalo ředitelství novoměstského školního statku první zprávu o výsledcích svého hospodaření a o jarních pracích. K tomuto dni měl školní statek z plánovaných 61 ha brambor zasázeno 25 ha brambor na množení a 36ha na běžné pěstování a konzum. Na 9 ha byly zasety silážní plodiny, z toho 2 ha kukuřice a 7ha směsek. Také v živočišné výrobě bylo dosaženo dobrých výsledků. Průměrná denní dojivost se zvýšila ze 2l na 6 litrů.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lenka Huťková