O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 144b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Maršovice musí vyvinout veliké úsilí, protože nemají zástavy rasat; musí nakoupit nejméně  šedesát selat. V mléku v plnění potíže nebudou; školní statek a jednotné zemědělské družstvo v Pohledci budou moci dokonce hodně zvýšit, protože začaly s pastvou. V plnění dodávek vajec zaostává pouze Pohledec. V Maršovicích a v Pohledci jsou rozepsány na záhumenkáře úkoly v mléce a ve vejcích a jsou v celku většinou družstevníků plněny.
Plnění dodávek za I. pololetí. Školní statek: vepřové maso – úkol 216q, splněno 128,77(59%), do konce roku zbývá dodat 87,23q; předá 64q: hovězí – úkol 250, splněno 236,59(94%), zbývá dodat 13,41q, předá 155q: mléko – úkol 146.000l, splněno 96.816(66%), zbývá 49.189, vejce – úkol 95.000, splněno 68.773(72%), zbývá 26.227. Jednotné zemědělské družstvo Maršovice: vepřové maso – úkol 200q, splněno 55,46(27%), nedodají 48,54q; hovězí – úkol 233q, splněno 153,34(65%), zbývá 79,66, předají 54,34; mléko 130.000l, splněno 61.644(47%), zbývá 68.356, vejce 85.000, splněno 58.611(94%), zbývá 26.389. Jednotné zemědělské družstvo Pohledec: vepřové maso – úkol 180, splněno 77,83(43%), hovězí – úkol 293, splněno 111,95(41%), mléko 130.000, splněno 76.433(58,8%) a vejce 100.000, splněno 47.458(47%).
Rozbor hospodaření za první pololetí v JZD Maršovice. Dojivost se zvýšila na 450l denně. Plnění dodávky vajec je velmi dobré. Družstvo má plán žňových prací a předpokládá jejich skončení do patnácti až dvaceti dnů. Příprava strojů je dobrá. Družstvo má za úkol měsíčně vážit prasata a předseda má projednat plán žňových prací a prověrku hospodaření za první pololetí s družstevníky na členské schůzi. Zootechnikovi uloženo překontrolovat váhový stav skotu a v případě menší váhy učinit opatření ke zvýšení krmivových dávek, dále sledovat dojivost a zajistit přípravu silážních jam. Jarní práce byly prováděny dobře, senoseč při pěkném počasí může být za týden ukončena. Hektarové výnosy však budou slabší, než stanovil plán.
Jednotné zemědělské družstvo v Pohledci nesplnilo plán nákupu hovězího masa, protože výkupní závod neodebral chovné jalovice a krávy. Splnění plánu do konce roku je zajištěno. Pro nevhodné ustájení nesplněn také výkup masa vepřového. V zimě uhynulo 24 prasat a u ostatních nebylo dosaženo plánovaných přírůstků. Plán výroby mléka byl

Rok: 
Přepsal/a: 
Lenka Huťková