O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 144a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

 Počátkem dubna vyzval místní národní výbor všechny vlastníky ovocných stromů, aby je ve vlastním zájmu řádně ošetřovali a přihlásili k postřiku, který provede státní traktorová stanice. Dále vyzvala všechny občany aby oznámili ty sousedy, kteří ošetřování a postřik stromů odmítají, a tím poškozují druhé.
         Dne 10. dubna upozornila rada zemědělce záhumenkáře, kteří odevzdali krávy do školního statku, že jsou povinni školnímu statku odprodat pro tyto krávy také seno. Bude-li zjištěno, že některý zemědělec prodal seno jinému zájemci, bude toto zabaveno a s majitelem bude zavedeno trestní řízení.
         Ve dnech 24., 25.a 26.dubna byla uspořádána v Závodním klubu výstava jelenářské oblasti Žďárských vrchů současně s expozicí loveckých trofejí z r. 1961. Těšila se značnému zájmu našich spoluobčanů.
          V květnu rozhodla zemědělská komise národního výboru přidělit místní organizaci Čsl.svazu zahrádkářů a ovocnářů zemědělskou půdu na tak zvaném Pecnu pro zřizování zahrádek. Půda byla přidělena zájemcům k obhospodařování do dlouhodobého nájmu.
           Plnění dodávek novoměstských zemědělských závodů ke 30. květnu.
Školní statek: hovězí maso – plán 250q, splněno 177,90 (71,16%); vepřové – 225, splněno 105.33 (46,08%); mléko – 146.000l, splněno 75.070 (51,41%); vejce – 95.000. splněno 56.773 (59,75%). Jednotné zemědělské družstvo Maršovice: hovězí maso – 233q, splněno 109,68(47,07%), vepřové – 200q, splněno 39,68(19,84%), mléko 149.000l, splněno 51.106(34,44%), vejce – 85.000, splněno 43.710 (51,42%). jednotné zemědělské družstvo Pohledec: hovězí maso 324q, splněno 82,01 (25,31%), vepřové – 190q, splněno 60,08(42,17%), drůbež 7q, nesplněno nic, mléko 163.000, splněno 60.483 (37,17), vejce 121,000, splněno 40.988 (33,87%) Plán zástavu skotu: školní statek: hovězí – plán 308, stav 295, prasat – 233; jzd Maršovice: hovězí – plán 224, stav 219, prasat 157; jzd Pohledec: hovězí – plán 243, stav 244, prasat 207.
      V hovězím mase splní plán všechny závody, ve vepřovém školní statek a jzd Pohledec.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lenka Huťková