O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 143b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

dodržování osevních ploch, aby se teprve při sklizni nepřicházelo na to, že kusy půdy nejsou obdělány. Musí dále usilovat o to, aby jednotná zemědělská družstva i školní statek věnovaly větší pozornost zvyšování hektarových výnosů, zajištění kvalitních krmiv a jejich správnému využití, aby se nestalo, že nebylo čím krmit. Je třeba zlepšovat organizaci práce, poněvadž hodně záleží na lidech, jak řeší problémy a nesnáze na svých pracovištích. Je nutné na chyby ukazovat a hledat správné cesty k jejich odstraňování. Pokud jde o novostavbu školního statku, bylo komisí pro výstavbu spolu se zástupci krajského a okresního národního výboru a masových organizací s konečnou platností rozhodnuto, že další výstavba se bude provádět u nynějšího kravína a nikoli u Černého rybníka. Poněvadž záhumenkové hospodářství bylo v Novém Městě se zřízením školního statku zlikvidováno, musí být novoměstským zemědělcům, zaměstnancům školního statku, dána možnost lepších výdělků, a ty budou závislé na řádném a efektivním hospodaření.
     K 15. březnu musí být provedena v zemědělských družstvech a ve školním statku prověrka připravenosti na jarní práce a zápis o ní měl být předložen zemědělské komisi k překontrolování. Nestalo se tak a je to chyba, poněvadž řádná příprava na jarní práce je první etapou pro zvýšení hektarových výnosů, a tím i jistotou pro splnění ročních výrobních plánů.
      Plnění dodávek: školní statek: vepřového masa dodány 2q hovězího 114q, což je polovina ročního úkolu; mléka dodáno 30.228l (o 6.228l víc než k 10. III. plánováno); denní dodávka je 475l. Dodávka vajec v lednu a únoru byla neuspokojivá pro špatný zdravotní stav nosnic; v březnu však dodáno už 10.000 a od počátku roku 15.000 vajec. Denní snůška je 500 vajec. Jednotné zemědělské družstvo Maršovice: dodávky vepřového masa v I. čtvrtletí váznou; hovězího masa dodáno 46q, což je pětina ročního úkolu. Dodávka vepřového masa bude snad ve II. čtvrtletí vyrovnána. V mléce jsou dodávky plněny podle plánu. Vajec dodáno 7800 kusů a z vlastní líhně bude dodáno 53.000 kuřat. Jednotné zemědělské družstvo v Pohledci dostalo 13,50q masa vepřového, t.j.7%, a hovězího 26,60q t.j.9% ročního úkolu. Mléka dodalo proti plánu víc o 9.740l; denní dodávka je 406l. Vajec dodáno 9.000 kusů. Zajímavé je srovnání dojivosti krav, školní statek 4l na den, jzd Pohledec 4,4l a jzd Maršovice 3,5l.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lenka Huťková