O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 143a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

v zasedací místnosti národního výboru přednášku o kosmetice a kosmetických přípravcích. V osmnáct hodin se konala přednáška odborné kosmetiky z Brna a v devatenáct hodin přímo v prodejně drogerie diskuse o kosmetice, spojená se zodpovídáním dotazů, předváděním kosmetických přípravků a s prodejem výrobků.
      Dne 15. prosince se konala výroční konference Závodního klubu 9. květen. Byla na ní podána zpráva o činnosti klubu od jeho znovuotevření a o hospodaření klubu a provedena volba nového výboru. Ve velmi živé, místy i ostře vyhrocené diskusi probrány nejenom ožehavé problémy práce v klubu, ale i otázky, týkající se ideově politické a vzdělávací činnosti v celém našem městě. Po zkonsolidování hospodářské situace vstupuje nový výbor s předsedou s. L. Novákem do nového pracovního roku se slibnými perspektivami. Jak budou plněny, ukáže budoucnost. Dosavadní činnost za uspokojivou pokládat nelze.
       Dne 21. prosince uspořádala závodní učňovská škola Chirany v Závodním klubu hodnotný a kulturní a zábavný večer, v němž účinkovali žáci a soubory školy.

Školní statek, jednotná zemědělská družstva a zemědělská výroba.
         O stavu zemědělské výroby v našem městě na jaře byla podána předsedou zemědělské komise podrobná zpráva na schůzi pléna městského národního výboru dne 16. března. Byly v níé uvedeny především některé nedostatky. Tak jednotné zemědělské družstvo v Pohledci má nedostatek sena, které při loňském požáru zhořelo. Okolní zemědělská družstva sice vypomohla, ale kvalita sena nebyla valná. Školní statek v Novém Městě má nedostatek sadbových brambor a jetelového semene. Obojí nedostatky mají nepříznivý vliv na plnění plánovaných úkolů a dodávek, toto závisí na zástavu zvířat a drůbeže a ve zvýšení užitkovosti. Jsou také některé nedostatky v ustájení dobytka, především v Maršovicích, kde jsou studené a vlhké vepříny, v nichž vepři hynou. Vepřín školního statku v Novém Městě je zamořen chřipkou a sípavkou. Jednotná zemědělská družstva mají potíže s opravou strojů, k nimž chybí náhradní součástky. Do plánu na rok 1962 nebyly vzaty meliorace nutné ke zkvalitnění luk, hlavně v Pohledci, a proto zde bude muset jednotné zemědělské družstvo většinu luk kosit ručně. Zemědělská komise bude muset přísněji kontrolovat

Rok: 
Přepsal/a: 
Lenka Huťková