O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 142b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

s. dr. J. Mikulec, který také celý koncert připravil a řídil. Byly provedeny Křičkovy skladby komorní, písňové a sborové. Večera se zúčastnila jeho příbuzná, paní Anna Křičková z Prahy, která přečetla vlastnoruční pozdravný přípis Mistrův, zaslaný pořadatelům a návštěvníkům slavnostního koncertu, kteří zcela naplnili aulu školy. Podle úsudku odborníků byl to jeden  z nejhodnotnějších produktů v našem městě v posledních letech, a o to cennější, že byl proveden místními silami bez cizích a drahých umělců odjinud.
        O týden později, 24. listopadu, konal se v přeplněné aule střední všeobecně vzdělávací školy slavnostní večer k uctění 75. narozenin zasloužilého umělce, akademického malíře Josefa Jambora, uspořádaný místním národním výborem a Horáckým muzeem. O životním díle umělcově, který se večera zúčastnil i s chotí, promluvil výtvarný kritik Bohumír Kafka z Brna, v uměleckém pořadu účinkovalo Zikovo kvarteto, profesor brněnské konservatoře Jan Erml, člen Janáčkovy opery Jiří Kozderka a smíšený sbor Závodního klubu 9. května. I tento večer měl vysokou uměleckou úroveň a byl důstojnou oslavou umělcova životního díla, spjatého s naším krajem a jeho lidem, jak výstižně ve svém projevu vyzvedl vedoucí tajemník okresního výboru KSČ, s. Streit, který Mistrovi odevzdal jménem strany upomínkový dar.
       Dna 25. listopadu zahájilo Horácké muzeum v Závodním klubu putovní výstavu Muzea Vysočiny v Jihlavě s názvem Božena Němcová a Vysočina. O životě a díle spisovatelky promluvil s. dr. J. Mikulec, Halasovy a Seifertovy verše o B. Němcové recitovala učitelka střední všeobecně vzdělávací školy, s. D. Palečková. Výstava se těšila značnému zájmu našich spoluobčanů, hlavně školní mládeže.
       Dne 10. prosince vystoupil v závodním klubu symfonický orchestr Závodního klubu žďárských strojíren a sléváren, řízený ředitelem žďárské hudební školy s. Vl. Rábem. Za poměrně malého zájmu obyvatel našeho města(koncert musel být přeložen ze sokolovny do Závodního klubu a zúčastnilo se ho asi padesát lidí) provedl orchestr populární skladby Smetanovy, Dvořákovy, Fučíkovy a Mozartovy s uměleckým úspěchem vcelku slušným a úměrným možnostem amatérského hudebního tělesa.
       Dne 11. prosince uspořádal výbor žen ve spolupráci s drogistickou samoobsluhou

Rok: 
Přepsal/a: 
Lenka Huťková