O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 142a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Místo nich přichází na školu s. Elisová, Kubíková a Vonešová. Ve školní budově provedena nová instalace elektrického vedení, opravy a vymalování tříd a chodeb a generální úklid. Středně všeobecně vzdělávací školu bude navštěvovat 592 žáků; směnovat bude pět tříd. Z učitelského sboru odešla s. Hrabalová,  Šumanová, Dudová a Pirochová a ze školní družiny s. Konečná; do sboru vstoupil s. dr. Mikulec, Benýšek, Zvěřinová, Došlová jako vedoucí Pionýrské organizace a s. Králíčková do družiny. V budově byla provedena výměna čtrnácti dveří v prvním poschodí, opravy zdí, vymalování tříd a chodeb a generální úklid. Ve školní družině, kterou vede s. Mikulcová, je 90 dětí z obou škol. Učňovská škola nár.  podniku Chirana přijala letos do prvního ročníku 63 žáků, kteří mají tři dny v týdnu vyučování teoretické a tři dny praktický výcvik. Hudební škola bude mít celkem asi 97 žáků. Bude se vyučovat hře na klavír, housle, harmoniku a kytaru. Vedle těchto předmětů se bude vyučovat sborovému zpěvu a hudební výchově.
    Slavnostní zahájení nového školního roku provedly novoměstské školy 3. září. Předseda místního národního výboru s. Konvalinka se zúčastnil zahájení na střední všeobecně vzdělávací škole, kde pronesl učitelů a žákům stručný, ale významný projev.
    Horácké divadlo zahájilo podzimní sezónu 11. září provedením bujaré veselohry českého soudobého dramatika Oldřicha Daňka Svatba sňatkového podvodníka.
    Dne 12. Zzáří byla ukončena fotografická soutěž s názvem Horácko ve fotografii. Zúčastnil se jí také náš známý odborník v umělecké fotografii, Karel Šilinger, který získal v soutěži za svých třináct fotografií první cenu.
    Dne 3. října schválila letopisecká komise za přítomnosti předsedy místního národního výboru s. Konvalinky znění zápisů do pamětní knihy za léta 1957 a 1958.
    Sokolská skupina ŠSM střední všeobecně vzdělávací školy uspořádala 9. listopadu v Závodním klubu představení divadla hudby s námětem Zpěvy černého lidu a vývoj moderní džezové hudby.
    Osmdesáté výročí narození hudebního skladatele Jaroslava Křičky oslavilo naše město koncertem z jeho skladeb, který 18. listopadu uspořádal v aule střední všeobecně vzdělávací školy Závodní klub 9. květen. O Mistrově životě a díle promluvil

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Minářová