O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 141b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

    Moravská galerie v Brně a Horácké muzeum v Novém Městě otevřely 1. července v aule střední všeobecně vzdělávací školy výstavu z malířského díla Oldřicha (Slavíc) Blažíčka k jeho nedožitým pětasedmdesátinám. Slavnostní zahájení se  konalo  v 10,30 hod. O umělcově díle promluvila pracovnice Moravské galerie dr. V. Kratinová.
    Dne 13. srpna bylo započato s opravou vížky na starobylé budově Horáckého muzea. Byla snesena makovice a dvouhlavý orel, znak bývalého Rakouska-Uherska, které byly natřeny a znovu dány na svá původní místa. Očekávání, že v makovici budou staré dokumenty z doby, kdy byla na věžičku upevněna, se nesplnilo; byla prázdná. V upomínku na opravu a na život obyvatelstva našeho města i stále v r. 1962 byla do makovice na paměť budoucím generacím vložena čísla denního tisku, soudobé mince, krátká zpráva o nejvýznamnějších událostech současných, o tom, co se ve městě vykonalo, o výstavbě a počtu obyvatelstva a konečně humorná veršovaná skladbička zaměstnance místního národního výrobu s. Hlaváčka. Opravu stříšky šindelovou krytinu provedli odborně a vkusně pracovníci družstva ve Svratce, a bylo za ní zaplaceno 8000 Kčs.
    Dne 28. srpna vzpomnělo naše město 80. narozenin hudebního skladatele a zasloužilého umělce Jaroslava Křičky. Rada místního národního výboru zaslala Mistrovi do Červených Dvorců u Sušice blahopřejný projev a v rozhlasové relaci ocenil jeho životní dráhu i jeho skladatelské dílo předseda rozhlasové komise s dr. J. Mikulec. Za milou pozornost poděkoval jubilant srdečným dopisem, k němuž připojil svoji fotografii s věnováním a podpisem.
    K začátku školního roku promluvila do městského rozhlasu předsedkyně školské a kulturní komise s. nečitelné Kuchařová. Zmínila se o připravenosti našich škol na zahájení vyučování, o osobních změnách v učitelských sborech, o počtu žáků a směnném vyučování a ještě o některých dalších problémech školských. Tak v mateřské škole byly o prázdninách provedeny opravy zdí a maleb a generální úklid. Škola má ve třech odděleních 95 dětí. Oddělení pro nejmenší děti bude v budově tělovýchovného střediska. O děti pečuje šest učitelek, školnice a dvě kuchařky. Nově přistoupila učitelka s. Sekorová. Základní devítiletou školu bude navštěvovat 744 dětí. Směnovat bude osm tříd. Z učitelského sboru odchází s. dr. J. Mikulec a s. D. Došlová, oba na střední všeobecně vzdělávací školu v Novém Městě na M.

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Minářová