O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 141a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Dne 5. června uspořádal Závodní klub přednášku se světelnými obrazy s Národními umělci Maxu Švábinském. Jeho život a dílo zhodnotil dr. Ludvík Páleníček z Prahy. Na vysoce hodnotnou kulturní akci přišlo bohužel asi deset zájemců. Po koncertu Oty Čermáka byla to druhá kulturní ostuda města.
     Dne 6. června sehráli pionýři základní devítileté školy ze Žďáru v sále sokolovny pro žáky novoměstských škol divadelní hru B. Němcové Princezna se zlatou hvězdou na čele. Dne 12. června sehrál dramatický kroužek žáků střední všeobecně vzdělávací školy v režii učitelky A. Havlátové divadelní hru Aladinova lampa. Byla uspořádána dvě představení pro školy a jedno pro dospělé. Účast na tomto představení byla poměrně malá.
      Podle rozhodnutí rady místního národního výboru a městského výboru KSČ vyzvala 28. června školská a kulturní komise všechny organizace a závody ve městě, aby do 15. července oznámily rámcový program své kulturní činnosti na druhé pololetí r. 1962, aby kulturní komise mohla zpracovat rámcový plán kulturní, vzdělávací a zábavné činnosti pro celé město. Došlý materiál měl být komisí zpracován, aby se konečně jednou dospělo k tolik potřebné koordinaci kulturních podniků v našem městě, a tím i k oprávněnému zvýšení jeho stále klesající kulturní úrovně. Dobře míněná akce se však nesetkala s žádoucím pochopením, a tak do určeného termínu se přihlásily pouze dvě organizace a celkový plán kulturní činnosti pro druhé pololetí roku vypracován nebyl. K předcházejícím kulturním ostudám přibyla další.
     Dne 28. června přednesl Závodní klub projev k 250. výročí narození francouzského filosofa Jeana Jaquesa Rousseana vědecký pracovník brněnské university Jana Evangelisty Purkyně, docent PhDr. Otakar Novák, kandidát filosofických věd. Přednášku uspořádalo Okresní ústředí zdravotnické osvěty se Závodním klubem.
     V neděli 1. července se představila obyvatelstvu našeho města v sále sokolovny Brněnská cimbálová muzika se svými sólisty v pořadu slováckých písní. Hudební a pěvecký pořad byl doplněn slováckými vyprávěnkami Vaška Mlýnka z Kuželova. Návštěvníků však bylo poměrně málo.

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Monika Minářová