O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 140b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

    Dne 14. května uskutečnila městská skupina ČSM v Závodní klubu besedu s akademickým malířem Pavlem Kopáčkem o moderních směrech v malířství a o jeho dojmech z cest v zahraničí.
    Rozhlasová komise v rámci zlepšení vysílání městského rozhlasu připravila řadu relací s názvem Okénko do minulosti našeho města. Dne 16. května vzpomněl v něm městský kronikář s dr. J. Mikulec 65. výročí položení základního kamene ke stavbě novoměstského chrámu církve českobratrské evangelické (6.ř. 1897) a 130. Výročí postavení tří kamenných křížů na vrchu Kaplisku na památku ušetření města od cholery, která se v r. 1831 rozšířila v kraji a zahubila na Novoměstsku a Žďársku mnoho lidí. Kříže byly postaveny 4. června 1832.
    V neděli 20. května byla v deset hodin dopoledne zahájena v aule střední všeobecně vzdělávací školy výstava dětských kreseb. Na výstavě byl soustředěn velký výběr maleb dětí ze školy v Brtnici, které získaly v celém světě uznání a četné ceny, dále kresby dětí z Německé demokratické republiky, Japonska a Spojených států severoamerických. Výstavu zahájil vedoucí výtvarného kroužku brtnických dětí s. Alois Toufar z Pedagogického institutu v Jihlavě. Výstava trvala do 3. Června.
    Dne 24. května uspořádal Závodní klub v sále sokolovny koncert virtuosa na elektrofonické varhany, Otty Čermáka z Prahy. V pestrém pořadu zahrál uměl skladby varhanních klasiků, úpravy vážných skladeb symfonických a operních a nakonec populární skladby taneční. Koncert, jehož se zúčastnilo asi 60 lidí, a to ještě zadarmo, poněvadž vstupné zaplatily jejich závodní výbory ROH, byl pro město malou kulturní ostudou, protože v předprodeji nebyla zakoupena ani jediná vstupenka. Chyby se dopustil i pořadatel koncertu, poněvadž se nepostaral o náležitou reklamu.
    Dne 29. května sehrálo Horácké divadlo drama Přijde čas od velkého francouzského humanisty a pokrokového myslitele Romaina Rollanda. 3. června vystoupila v sále sokolovny skupina brněnských estrádních umělců v zábavném pořadu Kostky jsou vrženy.
    Vedení závodu Chirana ve spolupráci se závodní odbočkou Československé vědecko technické společnosti a Závodním klubem uskutečnilo 4. června přednášku O zpracování kovů tvořením. Přednáška byla doprovázena několika zajímavými průmyslovými filmy.

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Minářová