O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 140a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

  Dne 20. února uspořádalo Okresní ústředí zdravotnické osvěty v Novém Městě na Moravě spolu se Závodním klubem 9. květen v sále klubu vzpomínkový večer k uctění 200. výročí narození Ph. a MUDr. D. M. Německého. Proslov měl vedoucí zdravotnické osvěty s. dr. Daněk. Současně provedena třetí lekce lidové lékařské akademie, v níž MUDr. Kutal z chirurgického oddělení zdejší nemocnice přednesl referát o Významu tělesných cvičení pro zdraví.
    Poněvadž dosavadní rozhlasový kroužek při školské a kulturní komisi místního národního výboru nevyvíjel žádnou činnost, rozhodla se rada MNV zorganizovat kroužek nový. Jeho členy byli jmenováni: s. dr. Mikulec, učitelky základní devítileté školy s. Nezvedová, Kosová a Skopalíková, učitel střední všeobecně vzdělávací školy s. Kolář, za sportovní instituce s. Potáč a vedoucí rozhlasového vysílání s. Havlíček. Ustavující schůze nového kroužku se konala za přítomnosti tajemníka s. Skalníka dne 22. února. Předseda byl zvolen s. dr. Josef Mikulec, který seznámil členy kroužku s plánem činnosti a schůzí a s přidělením úkolů jednotlivým členům.
    K mezinárodnímu dni žen uspořádaly děti zdejší mateřské školy v neděli 3. března v Závodním klubu 9. květen besídku,  kterou navštívilo hodně rodičů dětí. Účastníci s plným zájmem a s pochopením sledovali zpěvné, taneční a recitační výkony těch nejmenších, které se jim velmi líbily.
    Členové školské skupiny Československého svazu mládeže při střední všeobecně vzdělávací škole uspořádali v sále Závodního klubu 9. květen představení Divadla hudby. Na pořadu byla beseda s názvem Tmavomodrý květ o životě a díle hudebního skladatele Jaroslava Ježka. Návštěvníci uslyšeli výklad o životě a díle skladatelově a jeho hudební skladby v podání vynikajících umělců bývalého Osvobozeneckého divadla Voskovce a Wericha.
     Dne 10. dubna uspořádala místní skupina ČSM v Závodním klubu besedu o společenském chování, kterou připravil učitel střední všeobecně vzdělávací školy s. R. Svačina. Beseda byla doplněna několika krátkými filmy.
    Dne 3. května uspořádali pionýři, učitelé a sdružení rodičů a přátel škol při základní devítileté škole v sále sokolovny pionýrskou besídku. Na pořadu byly recitace, tance, zpěv a hudba jednotlivců i školních souborů, které se zúčastnily letošní Soutěže tvořivosti mládeže Besídka, která ukázala výsledky mimoškolní práce dětí, měla velmi pěknou úroveň.

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Minářová