O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 13b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Dne 25. dubna byl předán Lesnímu závodu Devět skal znovu Rudý prapor vlády jako nejúspěšnějšímu podniku ministerstva lesního a dřevařského průmyslu za úspěšné plnění plánu práce na I. čtvrtletí roku 1955. Prapor byl předán na slavnosti, pořádané v sokolovně, již se zúčastnila celá řada oficiálních hostí. Prapor předal do rukou ředitele závodu ing. Kopřivy ministr s. Kromář, který se slavnosti zúčastnil.
Od 1.září t. r. bude otevřena v Novém Městě na Moravě z iniciativy nár. podniku Chirana dvouletá průmyslová škola strojnická, v níž budou mimo svou pracovní dobu doškolováni pracovníci Chirany. Podle plánu mají touto školou v budoucnu projít všichni dílenští mistři závodu. Škola bude umístěna v budově jedenáctileté střední školy a budou v ní vyučovat kromě několika odborníků i učitelé čtyřleté průmyslové školy strojnické ve Žďáře nad Sázavou.
Dne 19. května sehrálo Horácké divadlo z Jihlavy v sokolovně hru českého soudobého dramatika Jana Drdy Hrátky s čertem. Obecenstva se sešlo tentokráte dost.
Na programu schůze plena MNV, která se konala dne 26. dubna, byla na prvním místě zpráva o plnění dodávek a závazků zemědělců ke zvýšení zemědělské výroby. Zprávu přednesl tajemník s. František Skalník, který ukázal především na nezdravý zjev v našem městě, že totiž v obci je značné procento zemědělců do 50 arů, kteří se dodávek v rostlinné výrobě skoro vůbec nezúčastní a odčerpávají z veřejného zásobování mléko, maso, chléb i mouku a přispívají k němu jen dodávkami vajec. Rovněž obdělávání menších a roztříštěných kousků půdy působí veliké potíže traktoristům. Apeloval proto na zemědělce, aby přistoupili na kolektivní obdělávání půdy. Na konec ukázal na nutnost provedení kontroly, zda všechny pozemky v obvodu obce jsou řádně obdělány. Podle zprávy zemědělského referenta s. Vl. Černého bylo třeba v důsledku nepříznivého počasí v zimních a zejména v jarních měsících zaorati v obvodu obce 14,38 ha ozimů. Dále byla projednána
 

Rok: