O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 13a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Z kulturních událostí upoutal začátkem letošního roku komorní koncert laureátky státní ceny Viktorie Švihlíkové, která přednesla díla Bachova, Mozartova, Beethowenova, Chopinova, Smetanova, jakož i skladby Vítězslava Nováka. Koncert byl poměrně málo navštíven. Znovu se ukazuje, že naše město potřebuje menší síň, v níž by se mohly konat koncerty komorní  hudby – sokolovna je pro podniku tohoto druhu příliš veliká.
Totéž dokázal i koncert jednoho z našich nejlepších houslových virtuosů, Ivana Kawaczinka, konaný dne 4. března znovu v sokolovně. Třebaže koncert byl velmi pěkný, návštěva stěží kryla režii podniku. Bude zapotřebí dát do pořádku divanu jedenáctileté střední školy, aby podobné podniky, jakož i malířské a sochařské výstavy mohly býti v budoucnosti pořádány v této místnosti, která je k těmto účelům velmi vhodné rozlohou i prostředím.
Dne 20. února napadlo velké množství sněhu, takže byla ohrožena bezpečnost provozu na železnici a vesnice, hlavně v severních částek našeho okresu, byly po několik dní bez autobusového spojení.
V polovině března vypukla menší chřipková epidemie, která však byla soustředěným náporem lékařů lehce zvládnuta.
Dne 6. března byl v doplňovací volbě do místního národního výboru v Novém Městě na Moravě na místo Karla Dufka, který se odstěhoval z našeho města, zvolen s. Stanislav Vališ.
Dne 22. března byla pořádána Rudým koutkem při jedenáctileté stření škole v Novém Městě na Moravě v rámci „měsíce české knihy“ beseda o slané „Babičce“ od Boženy Němcové. Besedu vedla profesorka Anežka Havlátová.
Po dlouhotrvající tuhé zimě je také stav silnic v okolí našeho města velmi špatný. U velké většiny silnic bude třeba provést se zřetelem ke stále vzrůstající dopravě, zejména autobusy a těžkými nákladními auty, generální opravu
 

Rok: