O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 139b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

galerie byla získána budova zámku, jednala rada místního národního výboru s  ředitelstvím školy mistrovské zemědělské, která je v  zámku umístěna, o výměnu. K  dohodě nedošlo a proto na schůzi dne 19. ledna, které se zúčastnil za místní národní výbor s. Konvalinka a Skalník, za kulturní komisi s. Kuchařová a dr. Mikulec, za zemědělskou mistrovskou školu její ředitel s. inž. Nezveda, inž. Lamplot a inspektor zemědělských škol s. inž. Šimek, po důkladném projednání celé záležitosti usneseno: pro galerii zůstane k  dispozici druhé poschodí budovy místního národního výboru a zemědělská škola uvolní v  budově zámku dvě místnosti, které dá galerii k  dispozici ihned, jakmile se uvolní pro potřeby školy místnosti v  domě dr. Škrly, který zemědělská škola zakoupila. Pro budoucnost se počítá s  celou budovou zámku pro účely Horácké galerie a Horáckého muzea.

     Dne 23. ledna sehrálo Horácké divadlo populární Tylovu hru Jiříkovo vidění. Příliš zmodernizované pojetí hry s  džezovou hudbou a s  náznakovou scénickou výpravou, zcela cizí duchu a rázu Tylovy hry, neuspokojilo početné návštěvníky, které sice uspokojily dobré výkony herců, ale jinak odcházeli svrchované znechuceni.

     Výbor žen vzpomněl 100. výročí úmrtí slavné české spisovatelky B. Němcové kulturním večerem, uspořádaným v  kreslírně základní devítileté školy dne 25. ledna. Početným návštěvníkům předvedly žákyně literárního kroužku školy literárně hudební pásmo s  recitacemi a s  četbou ukázek z  literárních děl a z  korespondence spisovatelčiny. Pásmo připravil a úvodní proslov o životě a díle B. Němcové měl s  dr. J. Mikulec, na klavír improvizoval s. inž. V. Milka. Večer měl vysokou uměleckou úroveň a byl důstojným uctěním památky jedné z  největších pokrokových spisovatelek 19. století.

     Městský rozhlas zahájil 13. února novou složku svého pravidelného vysílání pod názvem Okénko do minulosti našeho města. V  něm budou občané našeho města v  krátkých relacích seznamováni s  výročími našich slavných rodáků, významných událostí z  bohaté historie města a jeho uměleckých památek i všeho toho, co tvoří náplň politické, kulturní i hospodářské minulosti našeho města z dob dávných i blízkých. V  prvním okénku dne 13. února promluvil ke dvoustému výročí narození našeho slavného rodáka, lékaře, profesora a spisovatele dr. Daniela Matyáše Německého vedoucí rozhlasového kroužku s. dr. J. Mikulec.

Rok: 
Přepsal/a: 
Jarmila Cacková