O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 138b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

mateřské školy formou svépomoci občanů a závodů, inspekční zápis o kamenolomu, záležitosti bytové (žádostí o byty je 230), záležitosti rozvázání pracovních poměrů některých zaměstnanců  (odešla s. Potáčová a na její místo přijata s. Vorlíčková), stížnosti pro nepřijetí některých dětí do jeslí a do školní stravovny, otázky úpravy silnice v  Pohledci a cesty v  prostranství u hotelu Maršovská rychta a problém napojení místního rozhlasu na rozhlas po drátě.

     Dále jednáno o provedení úprav v  kulturním domě v  Pohledci tamním jednotným zemědělským družstvem, o provádění přístavby jatek, o vyhodnocení našeho Sboru pro občanské záležitosti jako nejlepšího v  okrese, o převedení stavební skupiny buď na Komunální služby nebo na domovní správu, o provedené revizi na provozovně sulfarezitu, o vhodnosti či nevhodnosti výstavby tělovýchovného střediska před stavbou mateřské školy, o svízelné situaci v  zásobování vodou, o provedení doplňovací volby do krajského národního výboru za zemřelého poslance Františka Dostála, o usnesení okresního národního výboru o udržování památek a ochraně přírodního bohatství, o prověrce jednotných zemědělských družstev v  Maršovicích a v  Pohledci, o činnosti tělovýchovné jednoty Sokol, o hospodaření Domovní správy, o výstavbě města a akci Z, o zásobování obyvatelstva a zřízení spotřebitelských rad u všech prodejen a o vypracování územního plánu pro město.

     Zápis obsahu druhého bodu jednání pléna o rozboru hospodaření jednotných zemědělských družstev v  Maršovicích a Pohledci a školního statku v  Novém Městě na M., který podal s. Messenský, je v  kapitole o zemědělství na str. 146 této kroniky.

     Diskuse se týkala hlavně potíží se zásobováním města vodou, především ztrát vody u velko – i maloodběratelů a také zajištění odborné služby instalatérské u Komunálních služeb, vysokých výrobních nákladů v  jednotných zemědělských družstvech a ve školním statku, plnění plánu dodávek zemědělských výrobků, nedostatků v  prodejně Pramene – vedoucí Beranovská a konečně činnosti Závodního klubu 9. květen, hlavně v  souvislosti se zajištěním předplacení na představení Horáckého divadla.

     V  jednomyslně schváleném usnesení uloženo předsedovi komise pro obchod s. Zelenému prověřit činnost prodejny Beranovská, a tajemníkovi Skalníkovi a zemědělské komisi rozpracovat a zajistit časový plán zimní kampaně 1962/1963.

Rok: 
Přepsal/a: 
Jarmila Cacková