O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 137b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Ve dnech 7. a 8. listopadu promítnut v  místním kině sovětský film Dospělé děti.

     Dne 9. listopadu promítnut v  Závodním klubu 9. květen první seriál filmů: Deset minut před Moskvou, Pařížské noci, Pod nočními ulicemi Londýna, Viděla jsem Londýn a Na Bowery. 13. listopadu promítnut v  místním kině sovětský film Planeta bouří. 15. listopadu besedovali v  Závodním klubu o své návštěvě v  Sovětském svazu učitel základní devítileté školy s. Fr. Švanda a studující střední všeobecně vzdělávací školy s. P. Svačina. Dne 16. listopadu promítnut v  Závodním klubu druhý seriál filmů: Na dalekém severu, Azurové pobřeží, Obrázky z  Jadranu, Do nitra Antarktidy, Pod Himalajemi a Láska na toulkách.
Ve dnech 17. a 18. listopadu promítnut v  místním kině sovětský film U sedmi větrů.
Dne 18. listopadu uspořádána v  základní devítileté škole tradiční výstava sovětské knihy.
Dne 22. listopadu přednesli žáci střední všeobecně vzdělávací školy v  její aule pásmo ukázek ze soudobé sovětské poezie. Pásmo připravil a úvodní projev přednesl učitel SVVŠ s. dr. Mikulec. Dne 23. listopadu promítnut v  Závodním klubu třetí seriál filmů: Stroj a člověk, Poslední hamry a hamerníci, Jakutské diamanty, Zlato a Atom slouží člověku.
Dne 30. listopadu promítnut čtvrtý seriál filmů: Kongo v  boji, Země na Nilu, Výstavba družstevní vesnice, Povstalecká armáda Kuby a Tam na Vysočině.
Ve dnech 1. až 5. prosince uskutečněn v  místním kině dětský filmový festival.
Dne 7. prosince promítnut v  Závodním klubu pátý seriál filmů: Tvar a účel, Bílá Telč, Věstonické mystérium, Deset londýnských mostů, Tance ostrova Bali a Cesta džezu. Šestý seriál s filmy J. E. Turkyně, Neviditelné vlny, Výlet do světa elektronky, Základy kybernetiky a tajemství hmoty promítnut 14. prosince.
Ve dnech 8. a 9. prosince promítnut sovětský film A když je to láska.

     Měsíc přátelství ukončen 11. prosince v  sále sokolovny kulturním a tělovýchovným večerem střední všeobecně vzdělávací školy. Proslov o významu Spojenecké smlouvy mezi ČSR a SSSR a o současné politické situaci měl poslanec Národního shromáždění s. inž. Zdeněk Smékal. V  bohatém kulturním programu, složeném z  čísel zpěvních, hudebních, recitačních, tanečních a tělocvičných, účinkovali žáci a soubory střední všeobecně vzdělávací školy. Hudební a recitační čísla připravil učitel školy s. dr. J. Mikulec, taneční a tělocvičná s. učitelé J. Beranovský aj. Maděra.

Rok: 
Přepsal/a: 
Jarmila Cacková