O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 137a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

     Téhož dne začalo v  našem městě hromadné vyšetření obyvatelstva rentgenovým snímkem – štítováním, které se týkalo všech občanů starších patnácti let. Před zahájením štítování vykonal dne 10. října primář tuberkulózního oddělení zdejší nemocnice dr. Rozhon přednášku o významu této velmi důležité zdravotnické akce.

     Dne 17. října byla zahájena druhá etapa celostátního školení civilní obrany. Byli do něho zapojeni všichni občané, kteří nebyli vyškoleni přímo v  podnicích. Školení pokračovalo ve dnech 24. a 31. října.

     Dne 21. října byla provedena doplňovací volba na uprázdněný poslanecký mandát do krajského národního výboru v  Brně. Stoprocentní většinou hlasů byl zvolen s. Jiří Šperka.

Měsíc československo sovětského přátelství

     Dne 3. listopadu vysílal městský rozhlas rozhovor s  předsedou městské odbočky Svazu československo sovětského přátelství s. Vladimírem Černým o vykonaných přípravách a o programu Měsíce čsl. sov. přátelství v  našem městě.

     V  neděli 4. listopadu probíhaly mezi desátou a jedenáctou hodinou naším městem štafety se závazky místních národních výborů, závodů a jednotných zemědělských družstev, které byly odevzdány ve středisku v  základní devítileté škole.

     V  předvečer 45. výročí Velké říjnové socialistické revoluce se konala v  16.30 hod. na náměstí dr. I. Sekaniny manifestace družby a přátelství s  SSSR a za udržení světového míru. Slavnostní projev měl zástupce čsl. armády. Po projevu se odebral lampionový průvod pionýrů, svazáků a pracujících na hřbitov ke hrobům pohřbených zde rudoarmějců, na něž položeny věnce. Pietní proslov přednesl s. dr. J. Mikulec. Večer se konalo ve zcela naplněném sále sokolovny slavnostní zahájení Měsíce s  proslovem poslance Národního shromáždění s. inž. Zdeňka Smékala ze Žďáru nad Sáz. a s  kulturním programem, v  němž vystoupily pionýrské a svazácké soubory základní devítileté a střední všeobecně vzdělávací školy a žáci hudební školy.

     Dne 7. listopadu dopoledne byla vyslána z  našeho města Okresní hvězdicová štafeta míru a přátelství do Žďáru nad Sázavou, aby zde odevzdala závazky z  našich závodů, místních národních výborů a jednotných zemědělských družstev.

Rok: 
Přepsal/a: 
Jarmila Cacková