O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 134b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

pro projednání v  radě místního národního výboru dne 14. září, v  plénu 21. září a na veřejné schůzi dne 28. září 1962. Dále se diskutovalo o nevzhledném okolí hřbitova a o nutnosti hřbitovní bránu na noc uzamykat, aby se neopakovaly případy zpustošení hrobů, zřízení prodejní místnosti na novém sídlišti Jáchymovských dolů, zajištění zpravodajství z  města pro rozhlas po drátě, provádění kontrol občanskými kontrolory v  provozovnách Restaurací a jídelen, kde se v  poslední době rozmáhá opilství, hlavně mladých lidí, kteří potom dělají výtržnosti, a o záležitostech bytových.

     V  usnesení uloženo všem komisím, aby nejdéle do 14. září projednaly Dokument se zaměřením na místní podmínky, a radě, aby Dokument s  připomínkami projednala a tyto zpracovala pro zasedání pléna 21. září 1962. Poslancům uloženo pozvat všechny občany na veřejnou schůzi k  Dokumentu a zajistit brigádnickou výpomoc školnímu statku na žně. Předsedům občanských výborů v  Maršovicích a v  Pohledci uloženo obdobně zajištění brigádnické výpomoci pro tamní jednotná zemědělská družstva. Usnesení bylo schváleno jednomyslně.

     Ve čtvrtek 13. září hostilo naše město vzácnou návštěvu. Střední všeobecně vzdělávací školu, která uzavřela družbu se střední školou v  Haifonu ve Vietnamu, navštívil vietnamský velvyslanec v  Praze pan Tham Thien, doprovázený druhým tajemníkem velvyslanectví p. Hoang – J a třetím tajemníkem Trink duy Chuog, a dále zástupcem našeho ministerstva zahraničních věcí a ministerstva školství a kultury. Před budovou školy byli hosté přivítáni zástupcem ředitele s. J. Večeřou a delegací pionýrů a svazáků, kteří jej doprovodili špalírem žáků školy do auly. Tam byla provedena malá kulturní slavnost družby se zpěvem pionýrského souboru, recitací a hudbou. Na srdečné přivítání odpověděl velvyslanec delším, velmi přátelským a milým proslovem ve francouzském jazyce a po něm odevzdal zástupci školy upomínkové dary ze své vlasti a zapsal se do kronik jednotlivých tříd. Pionýři a svazáci mu odevzdali pro haifonské děti mnoho velmi

Rok: 
Přepsal/a: 
Jarmila Cacková