O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 133b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

pro niž je materiál zajištěn). O základní devítileté škole v  Novém Městě na Moravě podal zprávu ředitel s. S. Kotlář. Škola má 630 žáků a v  novém školním roce bude mít 32 učitelů. Je nedostatek učeben a čtyři až šest tříd bude muset směnovat. Velkou potíž působí nedostatek školního pozemku. Na Klevetově zahradě, které dosud škola užívala, bude postaven družstevní obytný dům, a proto škola musí hledat náhradu. Na schůzi městského výboru KSČ nabídl ředitel školního statku s  inž. Nezveda část jejich školní zahrady, což bylo s  povděkem přijato. O střední všeobecně vzdělávací škole informoval ředitel s. Vybíhal. Ve školní budově byla provedena výměna dveří v  prvním poschodí a oprava tabulí. Směnovat bude šest tříd a bude se muset učit i v  aule. Bylo by třeba získat místnosti pro školní družinu a volných místností využít pro vyučování jazyků. Učeben je patnáct, ale tříd osmnáct. Bude provedena prověrka, zda by nebylo možné využít kabinetů pro třídy. Ke zprávám ředitelů škol připojil tajemník s. Skalník připomínku, že je třeba, aby se všichni učitelé rovnou měrou zapojili do veřejné práce v  komisích národního výboru, v  občanských výborech a ve výboru žen. Práce je všude velmi mnoho a není možné dále trpět, aby část učitelů byla přetížena a jiní zůstávali stranou a nedělali nic.

     Dále projednala rada několik odvolání majitelů lesa o jejich předání ve prospěch státu, schválila organizační řád Domovní správy, projevila souhlas s  návrhem komise sociálně zdravotní, aby byl ustaven pořadník dětí do jeslí podle sociálních podmínek, dala souhlas podnikovému ředitelství Pramenu ve Žďáře ke zřízení samoobsluhy potravin v  domě č. 122, vzala na vědomí zprávu, že náš sbor pro občanské záležitosti byl vyhodnocen v  prvním pololetí r. 1962 jako nejlepší v  okrese, rozhodla v  některých záležitostech bytových na podkladě referátů předsedy komise s. Kopáčka, ustavila žňové štáby v  Novém Městě, v  Pohledci a v  Maršovicích, vzala na vědomí přípis o zřizování společných televizních antén, přijala soutěž národních výborů ve výkupu zemědělských produktů, vzala na vědomí přípis o zákazu nákupu některých druhů průmyslového zboží, zamítla žádost Lesního závodu o zrušení prů-

Rok: 
Přepsal/a: 
Jarmila Cacková