O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 12a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Ve schůzi plena místního národního výboru v Novém Městě na Moravě dne 22. dubna byl projednáván kromě věcí organizačních, týkajících se příprav oslavy 1. máje a Dne vítězství, i stav jarních prací. Bylo konstatováno, že práce v polích pokračují velmi špatně, že stav ozimů je taktéž velmi špatný a že bude pravděpodobně třeba asi jednu třetinu ozimů zaorati. Kromě toho vázne i distribuce umělých hnojiv, tolik pro zemědělce potřebných.
Ze stavebních prací veřejných byla na jaře v létě 1955 provedena úprava chodníků u hrobu č. 84, 85 a 87 ve Stalingradské ulici a provádí se také úprava tarasu u domu č. 81. Dále bylo pokračováno v úpravě prostranství od budovy jedenáctileté střední školy až po zahradu nad Stalingradskou ulicí. Bylo pokračováno ve vybírání bahna v Klečkovci, práce však znovu nebyly dokončeny a nezdá se, že bychom se  koupaliště na tomto rybníku, které je pro město tolik potřebné, v dohledné době dočkali. Kromě toho má být v letošním roce dále rozvinuta individuální výstavba rodinných domků, jíž by bylo ze značné míry odpomoženo dlouho trvající bytové tísni ve městě.
Oslavy 1. máje byly letos vykonány pod dojmem blížícího se 10. výročí osvobození Československé republiky slavnou Rudou armádou. Oslavy připravil májový výbor za předsednictví Leopolda Nováka. Vlastní oslavy byly zahájeny v 6 hod. ráno budíčkem, v 9 hod. vyrazil od shromaždiště u nemocnice májový průvod v počtu více než 4.000 občanů, který prošel jásajícím městem. Hlavní projev přednesl poslanec Národního shromáždění ing. Smékal. Tribuna byla v letošním roce postavena na jižní straně náměstí. Večer se konala tradiční májová veselice v sokolovně.
Ve dnech 8. – 9. května byly provedeny oslavy 75. výročí narození a 30. výročí úmrtí našeho rodáka, jednoho z největších českých sochařů mistra Jana Štursy. Oslav se zúčastnili příslušníci rodiny – vdova Božena Štursová, synovci ing. architekt Jiří Štursa
 

Rok: