O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 129b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

místního národního výboru informovali své voliče o všem, co se v obci děje.
V jednomyslně schváleném usnesení uložilo plénum všem poslancům svolat do konce května občany jejich obvodů na besedu a informovat je o práci národního výboru, schválilo návrh rady na prozatímní umístění jeslí v nové části tělovýchovného střediska, uložilo komisi pro obchod, aby sledovala, jak jsou podniky zásobovány zbožím a zda vedoucí provádějí řádné objednávky všech druhů zboží, a komisi školské, aby projednala všechny možnosti, kam umístit alespoň některé třídy mateřské školy.

Oslava Dne vítězství byla zahájena v úterý 8. května ve večerních hodinách lampiónovým průvodem školní mládeže a novoměstských pracujících na místní hřbitov, kde byly k hrobům rudoarmějců položeny věnce a památka našich osvoboditelů uctěna proslovem učitele střední všeobecně vzdělávací školy, s. R. Svačiny.
Ve dnech 16. a 17. května se konaly besedy s poslanci místního národního výboru a členkami výboru žen. Obvody č.1 až 10 měly besedu v Závodním klubu dne 16. května a referoval na ní tajemník s. Skalník a poslanec okresního národního výboru s. Remeš, obvody 11 až 20 téhož dne v zasedací síni národního výboru a zprávy podával předseda s. J. Konvalinka a poslankyně okresního národního výboru s. dr. Rýdlová a obvody 21 až 30 dne 17. května v zasedací síni, kde referoval člen rady místního národního výboru s. Mokrý a poslanec okresního národního výboru s. Šincl.

Čtvrtá schůze pléna místního národního výboru se konala ve velké zasedací síni dne 8. června. Bylo na ní přítomno 23 poslanců a 5 občanů a řídil ji tajemník s. Fr. Skalník. Na pořadu jednání byla zpráva o činnosti rady, kontrola usnesení z posledního zasedání pléna místního národního výboru, hodnocení práce poslanců, komisí národního výboru a Výboru žen, projednání opatření ke splnění úkolů v dodávce masa do XII. sjezdu Komunistické strany Československa, diskuse o schválení usnesení.
Zprávu o činnosti rady přednesl za nepřítomného předsedu s. Konvalinku jeho

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Lukešová