O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 129a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

je návrh inž. Jana Tulise, zřídit na potoku nad Pohledcem vodní nádrž o rozloze asi šesti hektarů a vodu upravovat; náklad by byl asi šest milionů a získalo by se dvacet litrů za vteřinu. Druhá alternativa spočívá v dalším zachycování pramenů; náklad by byl stejný a stavba by se mohla provádět etapovitě po částech. Při rychlém růstu města při výstavbě Jáchymovských dolů je ovšem tato alternativa vyloučena.
V kanalizační síti se v dohledné době větší úpravy provádět nebudou, i když jsou určité nedostatky. Je například nutné řešit odkanalizování ulice Pod Holubkou, Mírové a na Beranici. Také veřejné osvětlení je ve velmi špatném stavu. Osvětlovací tělesa sice jsou, ale nelze se dočkat montáže. RBR slíbily, že ji zčásti provedou se třetím čtvrtletí letošního roku.
V letošním roce má být také provedena přístavba a nástavba domu č. 350 pro jesle, čímž by bylo možné zvýšit jejich kapacitu z dvaceti na padesát dětí. Náklad měly poskytnout místní závody. Ty však nestačí a poněvadž místní národní výbor pro tuto akci žádné finanční prostředky nedostal, jsou z toho veliké potíže.
V akci Z dokončena letos stavba tělocvičny, která mohla být dána do užívání a již také svému účelu slouží. Některé nedodělky ( výtah na popel z kotelny, venkovní omítka, teraso na vstupním schodišti ) bude třeba urychlené dokončit, jakmile budou k dispozici finanční prostředky. Na koupališti mají být letos dokončeny šatny a zřízeno brouzdaliště pro děti. Jinak je zde ještě nutno provést několik prací dalších, aby se koupaliště stalo opravdovým rekreačním střediskem pracujících z našeho města i hostů.
Na konci své zprávy s. Messenský připomněl, že Nové Město na Moravě je jediným městem na žďárském okrese, které nemá stavební úřad a kterého by bylo nutně zapotřebí. Je to způsobeno tím, že není k dispozici kvalifikovaná technická síla.
Diskusní příspěvky poslanců byly zaměřeny na otázky bytové, zásobování obyvatelstva chlebem a jeho kvalitou, nedostatek mléka, výstavbu nových školních budov v souvislosti s růstem města, hlavně školy mateřské, zřízení prodejny potravin se samoobsluhou a konečně na provádění besed s občany, na nichž by poslanci

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Monika Lukešová