O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 128b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

přední úkoly našich komisí pro obchod a pro místní hospodářství.
V družstevní výstavbě bude zahájena výstavba dvou čtyřbytových objektů, z nichž jeden bude stát vedle nové evangelické fary v Křenkově ulici a druhý vedle činžovního domu v ulici Štursově. Ve státní bytové výstavbě se provádí stavba dvanácti bytů pro zaměstnance nemocnice. V soukromé bytové výstavbě je rozestavěno dvacetpět rodinných domků, z toho dva v Maršovicích a jeden v Pohledci. Dále je povolena stavba dvou bytů družstevních v bytové výstavbě jednotného zemědělského družstva v Pohledci. Mimoto je povoleno čtyřicetšest drobných adaptací v soukromých rodinných domech. Odbor výstavby Okresního národního výboru se Žďáře vydal povolení ke stavbě dvou rekreačních chat u nového koupaliště. Jistě budou brzy následovat stavby dalších chat. Z účelových staveb se provádí stavba dílen Komunálních služeb v objektech Domu služeb, skladů RBR u spínací stanice a několik dalších adaptací, jako je rozšíření expedice u pekáren, nádstavba v budově Okresního ústavu národního zdraví na náměstí a pak velká přestavba jatek.
Růst města vyžaduje však také urychlené budování komunikací, vodovodu, kanalizace, elektrické sítě a veřejného osvětlení. V letošním roce byla v plánu stavba komunikace k pekárnám a v ulici Figurákově a Drobného celkovým nákladem 885.000Kčs. Silniční vývoj v Brně zahájil stavební práce, ale okresní národní výbor poskytl pouze 150.000Kčs a tak další pokračování muselo být zastaveno. V plánu je úprava ulice Veslařské v nákladu 163.000Kčs, bude ovšem záležet na finanční komisi, zda zajistí potřebné peníze. V Pohledci se provádí úprava komunikací své pomocí občanů a v Maršovicích se stejným způsobem připravuje úprava návsi.
Ožehavým problémem je zásobování našeho rychle rostoucího města vodou. Letos má být vybudována druhá komora vodojemu vlachovické vodovodní větve. Stavbu mají provést Vodní stavby Brno z prefabrikátů. Pro další zajištění spotřeby vody vypracovala Okresní vodohospodářská správa dvě alternativy. Jednou

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Lukešová