O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 127b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

místních závodů bude získáno asi 200.000kčs, ale sešlo se pouze 36.000kčs, zatím co celkový rozpočet činí 443.000kčs.
Dále projednala rada činnost komise pro veřejný pořádek, dala souhlas nár. podniku Chirana k dokončení čtyř místností v tělocvičně, do nichž na přechodnou dobu ubytuje své zaměstnance, získané náborem v jiných okresech a které nemůže jinak ubytovat; projednala stížnost obyvatel nového sídliště na špatné cesty, urgovala u okresního národního výboru rozhodnutí o zřízení Horácké galerie v Novém Městě na Moravě, uložila řediteli Komunálních služeb, aby se do 15. května 1962 postaral o zřízení umývárny aut, dala souhlas ke zřízení klubu důchodců v Závodním klubu 9. květen, provedla rozbor plnění plánu rozpočtu místního národního výboru a Komunálních služeb, schválila návrh na nové platové zařadění zaměstnanců v kamenolomu, projednala přípis školního lékaře dr. Kubíčka, týkající se závad ve školní stravovně a v mateřské škole a schválila návrh školské a kulturní komise na pojmenování nových ulic v sídlišti na Beranici, a to ulici Zahradní a Sráznou.
Druhým bodem pořadu jednání byla zpráva komise pro obchod, přednesená jejím předsedou s. Č. Zeleným. Bylo v ní uvedeno, že komise doporučila pro zřízení samoobsluhy dům č.11 ( Janovských ) na Sekaninově náměstí, že byla pro adaptaci znovu otevřena cukrárna na Gottwaldově ulici a zrušena cukrárna Lorencova a že byla provedena změna v prodejní době v obchodech Masny, a to v pátek od 5 hod. ráno do 9 hod. dopoledne a od 17 do 21 hod. odpoledne a večer. Důvodem ke změně bylo to, aby si zaměstnanci našich závodů mohli provést nákupy před nástupem do práce, a nikoliv, jak se po městě šeptalo, aby nemohli u nás nakupovat lidé z okolních vesnic. Komise pro obchod požádala odbor obchodu okresního národního výboru o zvýšení dodávek masa pro naše město, příděl byl zvýšen o šest kilogramů na osobu. Dále požádala pekárny, aby včas rozvážely zboží do prodejen, a zabývala se přechodným nedostatkem chleba, způsobenými malými objednávkami vedoucími prodejen. Narušení plynulého zásobování bylo zby-

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Lukešová