O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 127a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Třetí schůze pléna místního národního výboru se konala ve velké zasedací síni dne 4. května a bylo na ní přítomno 26 poslanců a 8 občanů. Na pořadu jednání byla zpráva o činnosti rady, zpráva komise pro obchod, plnění rozpočtu za první čtvrtletí roku, výstavba města, diskuse a usnesení.
Zprávu o činnosti rady za období od posledního zasedání pléna uvedl předseda soudr. J. Konvalinka přehledem nejdůležitějších světových událostí z posledních dnů, jako byly mohutné oslavy Svátku práce ve státech socialistických i kapitalistických, stávku v Porúří, Japonsku, Equádoru a Venezuele, ukončení války v Alžírsku a jednání zástupců výboru osmnácti států v Ženevě o odzbrojení a o odporu zástupců imperialistů proti dohodě. V další části své zprávy uvedl, že rada konala v období od poslední schůze pléna pět schůzí, z nichž jedna byla v Pohledci. Na ní byla zhodnocena práce tamních poslanců místního národního výboru a občanského výboru. Dvěma pohledeckým poslancům, soudr. Skalníkovi a Pustinovi, vytknuta malá účast na schůzích národního výboru v Novém Městě. Práce občanského výboru byla hodnocena vcelku kladně. Rada místního národního výboru projednávala na svých schůzích závažné otázky, týkající se města a jeho obyvatelstva. Dala souhlas k provádění průzkumných geologických prací v okolí Nového Města na Moravě, přihlásila místní národní výbor do soutěže akce Z, souhlasila s odevzdáním kulturního domu v Pohledci do správy tamního jednotného zemědělského družstva, které jej bude udržovat v činnosti, zakázala skladovat smetí u Jarošovy pily, jednala o využití domu č. 122 pro zřízení samoobsluhy, což je požadavek nár. pod. Pramen, a využití domů č. 122 a 123 na Dům služeb, což je požadavek Komunálních služeb, rozhodla, aby pro samoobsluhu byl po uvolnění Masným průmyslem určen dům č. 11, zřídila při místním národním výboru tělovýchovnou komisi a jejím předsedou ustanovila soudr. Miloslava Korbáře, projednala sporné záležitosti bytové, svízelnou situaci ve školní stravovně a nutná opatření při rozšiřování prostorů místních škol (přístavba střední všeobecně vzdělávací školy, vybudování školní stravovny, přístavba jeslí, která není dosud finančně zajištěna; počítalo se, že od

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk. rok 2011/2012