O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 126b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Dne 25. dubna uspořádala základní devítiletá škola v sále Závodního klubu 9. květen slavnostní slib pionýrů.
Oslava Svátku práce
Letošní oslavy Svátku práce se konaly za velmi nepříznivého počasí. Proto odpadl tradiční lampionový průvod v předvečer svátku. Avšak ani studené, deštivé počasí s častými přeháňkami během prvomájového dopoledne nedovedlo oslabit obvyklý slavnostní ráz a průběh tohoto významného dne v životě našeho pracujícího lidu.
Ten byl zahájen budíčkem v šest hodin ráno. Od 7 do 8 hodin vysílal městský rozhlas literárně hudební pásmo k 1. máji. Byl to první pokus, který se velmi dobře vydařil, jak o tom svědčilo kladné ocenění okresnímu funkcionáři Národní fronty, kteří pořad sledovali. Program pásma, v němž byl proslov o prvních májích na Novoměstsku v minulosti, vhodně volené skladby hudební, sólové a sborové recitace a sborové písně a na závěr projev předsedy místního národního výboru soudruha Konvalinky, připravil a řídil předseda rozhlasové komise soudr. dr. J. Mikulec a provedli jej pionýři a svazáci základní devítileté školy.
Mezi osmou a devátou hodinou řadil se u nemocnice průvod, který se za doprovodu dvou dechových hudeb vydal v devět hodin na slavnostní pochod městem. Když byla v deset hodin zahájena před vkusně vyzdobenou tribunou na náměstí dr. I. Sekaniny prvomájová manifestace, začalo hustě sněžit a sníh padal až do ukončení slavnosti. Ta byla zahájena státní hymnou, pokračovala proslovem zástupce krajského výboru Národní fronty, soudruha Nedělky z Brna a byla zakončena Internacionálou. Po manifestaci koncertovaly na náměstí dechové hudby. Odpoledne byly uspořádány na hřišti u sokolovny sportovní hry mládeže a v 17 hodin v sokolovně májová veselice, při níž k tanci a poslechu hrál taneční orchestr nár. podniku Sport. K Svátku práce bylo náměstí, hlavní ulice, výkladní skříně obchodů a novoměstské závody, školy a podniky velmi vkusně vyzdobeny.

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk. rok 2011/2012