O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 126a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

využití tamního kulturního domu. Komisi pro obchod uloženo projednat zásobování obyvatelstva masem a masnými výrobky. Nakonec schválilo plénum předložené návrhy na složené komise domovní, občanské kontroly, obchodní komise a spotřebitelské rady.
Ke Dni učitelů 28. března vyslovil předseda místního národního výboru soudr. J. Konvalinka v městském rozhlase srdečné blahopřání všem učitelům novoměstských škol. Současně jim poděkoval za dosud vykonanou obětavou práci v organizacích stranických, odborářských, v komisích místního národního výboru a výboru žen, v organizacích masových, kulturních, tělovýchovných, v brigádnické výpomoci našemu zemědělství, a vyslovil přání, aby se do veřejné mimoškolní práce po překladu učitelů obětavých a ochotných zapojili i ti učitelé, kteří dosud stojí stranou a práci se vyhýbají.
3. dubna vyzvala rada místního národního výboru všechno obyvatelstvo města k jarnímu úklidu náměstí a ulic. V souvislosti s tím oznámila, že provede ve spolupráci s výborem žen a s pionýrskými organizacemi novoměstských škol sběr starého železa, papíru, hader apod. V úklidu města šli pěkným příkladem vstříc zaměstnanci okresního ústavu národního zdraví (ředitelství) a pracovníci Lidového družstva Oděva, kteří dali do pořádku ulice a chodníky před svými budovami.
14. dubna se konala v zasedací síni místního národního výboru slavnostní schůze na počest 10. výročí založení odbočky Svazu invalidů, spojená s besedou, na které byly projednány některé záležitosti důchodového zabezpečení.
V rámci akce Zabraňte požárům uskutečnila místní odbočka Svazu požární ochrany v první polovině dubna preventivní protipožární prohlídky domů a půd v celém našem městě.
Městský výbor Komunistické strany Československa uspořádal 24. dubna v sále Závodního klubu 9. květen vzpomínkový večer k 92. narozeninám V. I. Lenina. Slavnostní proslov měl s. dr. J. Mikulec a v kulturním pásmu, sestaveném z Leninových výroků, jeho spisů a z básní na jeho počest, účinkovaly žákyně základní devítileté školy.

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk. rok 2011/2012