O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 125a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

proti umístění zemědělských objektů školního statku u Chirany, schválena odměna kronikáři ve výši tisíc korun ročně a zamítnuta žádost zaměstnanců státního obchodu o ukončení prodejní doby v sedmnáct hodin a důsledně trváno na tom, aby se obchody zavíraly až v osmnáct hodin. Rada dále požádala předsedy komisí, aby si před každým nákupem materiálu vyžádali schválení komise finanční, aby nebyl překračován rozpočet, a projevila souhlas s návrhem finanční komise na zakoupení sochy Malý Bobeš od novoměstského rodáka, sochaře Arnošta Košíka. Dále rozhodla, aby nedostatkové textilní zboží bylo prodáváno vždy z celé zásilky najednou, a to střídavě jednou dopoledne a podruhé odpoledne. Poslední zasedání rady se konalo v Maršovicích a bylo zaměřeno na řešení místních záležitostí (přemístění knihovny, zřízení klubovny pro mládež, mateřské školy, úprava vepřína).
Zprávu o činnosti komise školské a kulturní podala její předsedkyně soudr. Emílie Kuchařová. Uvedla v ní, že v poslední době klesá u nás zájem občanů o kulturní podniky, což se projevuje například snížením návštěvnosti představení Horáckého divadla. Dále připomněla, že se činnost komise v poslední době značně zlepšila  jak pokud jde o účast členů, tak i o jejich zájem o práci a řešení závažných úkolů komise. Také pomocné komise pracují dobře. Bylo by ovšem zapotřebí, aby i činnost Závodního klubu 9. květen, který má být centrem veškeré kulturní práce ve městě, byla aktivnější. Potom informovala s. předsedkyně o činnosti místní lidově knihovny. Ta měla na konci roku 1960  6 118 svazků; v r. 1961 přibylo 352 svazků v ceně 3,200Kčs. Předpláceno 17 časopisů v ceně 840Kčs. Vyřaděno 47 knih, z nichž 26 odcizeno; půjčováno dvakrát v týdnu; 308 čtenářům půjčeno 14 000 svazků. V čítárně je vyloženo 29 časopisů. Schválen nový organizační řád knihovny a zvolena knihovní rada, jejíž předsedkyní je soudr. A. Havlátová. Pobočka novoměstské lidové knihovny v Maršovicích má 499 knih, 34 čtenářů a 215 výpůjček. Umístění knihovny je naprosto nevyhovující. Pobočka v Pohledci má 743(žá) svazků, 34 čtenářů a 641 výpůjček. Dále podala předsedkyně zprávu o rozmístění žactva, které v letošním školním roce ukončí povinnou školní docházku. Ze základní devítileté školy vychází 92 žáků.

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk. rok 2011/2012