O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 124b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

školního statku, která pokládá za nejvhodnější místo pro tyto objekty za n. p. Chirana u Černého rybníka, a novoměstskou veřejností, která se staví proti odůvodněním, že výstavbou zemědělských budov u Černého rybníka bude porušena rekreační oblast v tomto prostoru. Zatím ovšem nebylo učiněno žádné rozhodnutí a projevily se pouze zásadně rozdílné názory. Konečné rozhodnutí bude učiněno až po vyslechnutí a zhodnocení názorů všech odborníků.
V usnesení poslanci jednomyslně schválili zřízení Horácké galerie v Novém Městě na Moravě a celoroční výrobní a finanční plán jednotného zemědělského družstva v Maršovicích a v Pohledci. Předsedovi zemědělské komise uloženo, aby každého čtvrt roku podal radě místního národního výboru zprávu o tom, jak se celoroční výrobní a finanční plán plní.

Dne 25. února vzpomněl předseda rozhlasové komise s. dr. J. Mikulec v pravidelné relaci městské rozhlasu významného dne 14. výročí Vítězného února. Ve svém projevu vyzvedl dějinný význam tohoto památného dne a jeho vztah k dnešku.
Tradiční oslavu Mezinárodního dne žen uspořádal výbor žen ve středu 7. března v sokolovně. Slavnostní projev přednesla předsedkyně okresní komise žen soudr. Anežka Štůlová a v kulturním pořadu účinkovali žáci z mateřské školy a pionýři z novoměstských škol. Do městského rozhlasu promluvila téhož dne o významu MDŽ předsedkyně novoměstského výboru žen soudr. A. Došková.

Dne 16. března se konala ve velké zasedací síni druhá schůze pléna  místního národního výboru za účasti dvaceti poslanců a čtyř občanů. Na pořadu jednání byla zpráva a činnosti rady, zpráva školské a kulturní komise, diskuse a schválení usnesení.
Zprávu o činnosti rady za období  od posledního zasedání pléna místního národního výboru  přednesl  tajemník s. F. Skalník. Na schůzích rady projednán a schválen kompletní rozbor podniku Komunální služby v Novém Městě na Mor., námitky občanů

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk. rok 2011/2012