O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 124a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

služeb v r. 1962. Jednala především o zřízení prádelny, o rozšíření některých dosavadních služeb a zřízení nových a o uvedení do provozu moderního kadeřnictví. Byla utvořena komise, které uloženo stanovit postup rozšiřování komunálních služeb podle potřeby a důležitosti. Byl projednán a schválen plán na rok 1962 pro místní národní výbor, kino a komunální služby a zpráva matrikáře o činnosti sboru pro občanské záležitosti a jeho plán činnosti v r. 1962.
Podrobnou zprávu o hospodaření novoměstského jednotného zemědělského družstva za rok 1961 a o převodu majetku družstva na školní statek podal účetní JZD s. Fr. Albrecht. Hlavní body jeho zprávy jsou zapsány v kronice na str. 119. Za jednotné zemědělské družstvo v Maršovicích podal zprávu soudr. Sýs. Plánovací pracovní jednotka činila 15 Kčs. Pro vadnou konstrukci vepřína a tím odůvodněné hynutí vepřů nemůže družstvo splnit dodávku vepřového masa, ale zato dodá více masa hovězího. Družstvo má velmi dobrý stav slepic, a proto předá plánovanou dodávku vajec a bude moci také prodávat kuřata z líhně. Výroba medu se zatím nevyplácí. Zpráva z jednotného zemědělského družstva v Pohledci podal jeho předseda soudruh Novák. Pracovní jednotka je plánována ve výši 17 Kčs. Dobytek je jakostní; stav slepic pro onemocnění tuberkulozou, není uspokojivý, a proto bude mít družstvo potíže s dodávkou vajec. V družstvu se zavádí prémiové odměňování. Za novoměstský školní statek podal zprávu jeho ředitel soudr. inž. Nezveda. Uvedl v ní, že školní statek nemá ještě výrobní plán na r. 1962, že má potíže s krmivem (na kus dobytka a den připadají čtyři kilogramy slámy a čtyři kilogramy sena); že ale začali dávat kravám jádro hned stoupla dojivost ze dvou na pět litrů. Zmrzly sadbové brambory. Vepříny jsou zamořeny slinivkou a chřipkou a bude nutné přemístit je do zdravějšího prostředí. Tak vznikají velké ztráty a snižují výdělky zaměstnanců, kteří budou odměňování podle výkonu a výroby. Bude také třeba změnit celou strukturu práce na školním statku.
V diskuzi se poslanci národního výboru zaměřili na výstavbu družstevních bytů a práci bytové komise, na zřízení Horácké galerie a na výstavbu zemědělských objektů školního statku, o níž sváděn ve městě ostrý zápas mezi vedením

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk. rok 2011/2012