O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 123b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

22 a jednání zahájil a řídil náměstek předsedy soudruh M. Messenský. Na pořadu byla zpráva o činnosti rady MNV za období od poslední schůze pléna, schválení celoročních výrobních a finančních plánů jednotných zemědělských družstev v Maršovicích a Pohledci, diskuse a schválení usnesení.
Zprávu o činnosti rady přednesl předseda s. Josef Konvalinka. Úvodem se zmínil o mezinárodní politické situaci, a to o poměrech v Kongu po zavraždění J. Lumumby, o přípravách Spojených států amerických k napadení Kuby, o nezaměstnanosti v USA a o světové tendenci neustálého oslabování pozic imperialismu a posilování tábora socialismu.
Rada místního národního výboru konala od posledního zasedání pléna tři schůze, na nichž projednávala následující závažné otázky. Především se zabývala problémem převodu jednotného zemědělského družstva v našem městě na školní statek, některými spornými záležitostmi bytovými a rozhodnutí o tom, kteří žáci, ukončující povinnou školní docházku, budou uvolněni pro další studium a které bude nutno získat pro zemědělství. Projednala požadavek základní devítileté školy, týkající se přenechání zahrad za školou a obytnými domy pro potřeby školy, požadavek okresního ústavu národního zdraví na byty pro lékaře, činnost místní jednoty požární ochrany v r. 1961, zřízení Horácké galerie v Novém Městě na Moravě, k němuž dalo souhlas ministerstvo školství a kultury, krajský národní výbor v Brně i rada místního národního výboru a které má být na této schůzi pleném schváleno. Projevila souhlas se žádostí soudr. Beneše, aby byl zproštěn funkce vedoucího domovní správy, a na jeho místo ustanovila soudr. Hlaváčka, a neměla námitek proti ustanovení soudr. Grohové jako administrativní pracovnice na střední všeobecné vzdělávací škole. Schválila návrh školské a kulturní komise, aby byl předsedou muzejní komise jmenován učitel učňovské školy ve Žďáře soudr. Josef Koudela a předsedou komise pro místní rozhlas soudr. dr. Josef Mikulec, uložila školské a kulturní komisi, aby projednala pojmenování a přejmenování některých ulic a aby k výročím našich vynikajících rodáků vydávala ročenky, které by zpracoval s. dr. Mikulec. Dále probrala rada možnosti rozvoje

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk. rok 2011/2012