O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 123a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

 V roce 1962 došlo k významným událostem v zahraničí i v naší vlasti. Ze světových nutno na prvním místě uvést XXII sjezd Komunistické strany Sovětského svazu, který zhodnotil obrovské úspěchy sovětského hospodářství a kultury v období sjezdu posledního a stanovil smělé perspektivy dalšího vývoje ke komunismu v SSSR i mezinárodního dělnického hnutí ve směru posílení jeho vnitřní jednoty, otřesené odlišným stanoviskem čínských komunistů k některým otázkám strategie a taktiky světového proletariátu.
V srpnu ohromil svět další obrovský úspěch sovětské vědy v oblasti dobývání kosmických prostorů, a to zdárný průběh prvního skupinového letu kosmonautů Andrijana Nikolajeva a Pavla Popoviče ve dnech 11. až 15. srpna.
V říjnu stál celý svět na samotném pokraji ničivé nukleární války, když došlo k tak zvané Karibské krizi. Američtí imperialisté ohrozili totiž nezávislost svobodné Kuby úplnou blokádou a pouze důsledná mírová politika Sovětského svazu a jeho energetický postoj, zajišťující ohrožené Kubě plnou politickou a vojenskou podporu před hrozícím zničením přinutily válkychtivé skupiny amerických monopolistů k ústupu.
V prosinci dochází k nejvýznamnější události vnitropolitické ke XII. sjezdu Komunistické strany Československa. Ten byl přehlídkou našich dosavadních dosažených úspěchů, ale také kritikou nedostatků a chyb, které se při řešení našich budovatelských problémů objevovaly, a konečné také stanovenému cílů dalšího rozvoje našeho hospodářského, sociálního a kulturního života, které jsou a budou podkladem života našeho lidu ve společnosti komunistické.
Poměry politické práce místního národního výboru a život veřejný.
Dne 2. února se konalo ve velké zasedací síni první zasedání pléna místního národního výboru v tomto roce. Z celkového počtu 37 poslanců bylo přítomno

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C. I. ZŠ šk. rok 2011/2012