O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 120b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

ve 14 hodin u domu smutku. Po zazpívání smutečního sboru pěveckým souborem Závodního klubu 9. května zásluhy zvěčnělého ocenili a s ním se rozloučili krajský školní inspektor o. Miroslav Šajnar, osobní přítel zesnulého, učitel devítileté střední školy v Novém Veselí s. Jaroslav Sýkora a za městský výbor KSČ s. L. Novák. U křížku na hranicích města na konci Nečasovy ulice poděkoval zesnulému za jeho práci učitelskou o. R. Svačina a zástupce žactva. Kremace se konala v brněnském krematoriu 2. května v 13,30 hod.
U příležitosti 16. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou byl ke dni 9. května občan našeho města Slavomír Bartoň, voják základní služby vyznamenán za vzorné plnění vojenských povinností odznakem Vzorný voják. Zpráva vojenského útvaru, u něhož vyznamenaný  s. Bartoň slouží, byla sdělena občanům našeho města rozhlasem.
Stosedmých narozenin dožila se 17. června občanka našeho města Antonie Růžičková. Sbor pro občanské záležitosti vyslovil jí rozhlasem upřímné blahopřání a na její počest dal zahrát Křičkův Babiččin maršovský valčík, poněvadž jubilantka se 17.6.1854 v Maršovicích narodila. Byly to její narozeniny poslední, poněvadž 10. září zemřela. Až do poslední chvíle byla duševně čilá a fyzický zdravá. Její život, plný práce a bohatých zážitků z tolika rozmanitých epoch (Rakousko, první republika, nacistická okupace, cesta k socialismu), uhasl klidně jako plamen svíce, která dohořela. Na hřbitově u kostelíčka byla pohřbena 12. září.
Téhož dne zemřela ve věku 91 let občanka našeho města, důchodkyně Antonie Puchýřová, bydlící na Malé ulici.
Vojenský útvar 4460 v Janovicích nad Úhlavou zaslal 25. října místnímu národnímu výboru pochvalný list četaře Zdeňka Kabelky, který vzorně a příkladně plnil své vojenské povinnosti a byl vzorem ostatním vojákům. Pochvalný list byl přečten v městském rozhlase.
Požáry. V letošním roce jich bylo více než v jiných letech, celkem pět. Dne 18. dubna ve 4 hod

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk. rok 2011/2012