O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 120a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

14. září zahájila tělocvičná jednota Sokol v sále sokolovny nový cvičební rok pro všechny složky. Při zahájení byly promítnuty dva filmy a cvičenci obdrželi podrobné informace o zahájení cvičebních hodin.
10. listopadu vysílal Československý rozhlas Brno besedu s novoměstskými lyžaři, státními reprezentanty Vilémem Fouskem a Zdeňkem Gabrielem. Současně bylo hovořeno o lyžařské základně v Novém Městě na Moravě a o běžecké dráze z umělé hmoty.
ROZMANITOSTI
Obyvatelstvo V r. 1961 se v našem městě narodilo 88 dětí, zemřelo 37 našich spoluobčanů. Přirozený přírůstek obyvatelstva činí 81 lidí a je značně vysoký.
Dne 25. února oznámil místní národní výbor městským rozhlasem, že občan našeho města Jaroslav Ondráček z Výhledů č. 519 podle sdělení svého vojenského útvaru plní vzorně své povinnosti občana Československé socialistické republiky v armádě, kde je obětavým a iniciativním pracovníkem a vzorem ostatním soudruhům. Ve svém zařadění dosahuje neustále výtečných výsledků a příkladně se stará o svěřené mu soudruhy a vojenskou techniku. Byl několikrát odměněn, je nositelem odznaku Vzorný voják a za své zásluhy o budování socialistické armády byl nedávno opět povýšen.
14. dubna dožil se požehnaného věku 90 let občan našeho města Josef Okůrka, bývalý velitel, předseda a nyní čestný předseda Jednoty požární ochrany v Novém Městě na Moravě. Novoměstští požárníci poděkovali mu rozhlasem za jeho celoživotní práci ve prospěch požárnického sboru i města a do dalších let života mu přáli hodně spokojenosti a zdraví.
Dne 26. dubna dobrovolně ukončil svůj život zástupce ředitele střední všeobecně vzdělávací školy a vzorový učitel s. Miroslav Hošpes. Město ztratilo v zesnulém obětavého veřejného pracovníka, nadšeného vyznavače idejí marxismu – leninismu a upřímného přítele a dítěte Sovětského svazu a školní mládež vždy laskavého a dobrého vychovatele, přítele a rádce. Novému Městu pomohl najít prostřednictvím pionýrů mezi miliony sovětských občanů ty, kteří v r 1945 osvobodili naše město. Jeho jméno i památku zachovají naši občané v trvalé a čestné paměti. Rozloučení se zesnulým se konalo v sobotu 29. dubna

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk. rok 2011/2012