O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 11b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

a akčním plánem MNV na rok 1955, k němuž přednesl obsáhlý referát předseda komise pro výstavbu s. Josef Konvalinka. Na této schůzi oznámil předseda MNV v Novém Městě na Moravě s. Josef Břečka, že rozhodnutím KNV v Jihlavě bude od 1. září úplně zrušena zdravotní škola. S KNV v Jihlavě bylo jednáno o nějakou náhradu za tuto školu, jejímuž zřízení jsou v našem městě všechny potřebné předpoklady. Jednání nebylo zatím skončeno.
V neděli dne 12. února byly znovu po dlouho řadě let konány dětské lyžařské závody, které měly před druhou světovou válkou u nás skvělou tradici. Podle toho, že každý závodník ve věku od 3 do 14 let dostává čaj s párkem, se těmto závodům říká „párkové“. Závody se konaly z odpoledních hodinách „Na Oboře“.
Začátkem února zemřel jeden z nejznámějších novoměstských občanů, býv. hoteliér František Německý.
Dne 8. března byl oslaven v sokolovně za velké účasti občanů Mezinárodní den žen, konaný letos ve znamení zvýšeného úsilí za udržení světového míru. Hlavní projev přednesl zástupce krajské odborové rady v Jihlavě s. Jurman. Velmi pěkná byla vystoupení dětí všeho věku, od žáků mateřské školy až po žáky posledních tříd jedenáctileté střední školy.
Počasí v jarních měsících až do konce dubna bylo velmi nestálé, takže zemědělská práce přes všechnu péči družstevníku i samostatně hospodařících rolníků o dodržování agrotechnických lhůt byly hodně zpožděny. Vždyť ještě koncem měsíce dubna často měřilo a teploty klesaly v noci takřka pravidelně pod bod mrazu.
Dne 5. dubna se konala v sokolovně poprvé v našem městě módní přehlídka, kterou uvítaly s nadšením hlavně ženy, jichž se sešlo hned napoprvé v sokolovně několik set. Přehlídku uspořádalo brněnské Oděvnictví za úzké součinnosti s místním Výborem žen.
 

Rok: