O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 119b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

vítězství družstevní myšlenky, až k určité stabilizaci v letech šedesátých, je v základních obrysech zapsán na stránkách této kroniky. Školnímu statku, který dnem 1. ledna 1962 přebíral novoměstské JZD, odevzdalo družstvo následující hodnoty: aktiva 4.852.957 Kčs, pasiva 4.445.768 Kčs. Čistý výnos hospodaření v r. 1961 ve výši 409.254 Kčs měl být rozdělen mezi družstevníky, kteří přešli jako pracovní síly ke školnímu statku.  Pokud jde o dobytek, odevzdalo družstvo státu 104 krávy, 32 prasnic, 11 koní, 40 telat, 129 kusů ostatního skotu, 110 selat, 132 prasat ve výkrmu a 884 slepic. Splněné dodávky: 680 g ovsa, 55 ječmene, 117 ovsa, 4436 brambor, 51 sena, 178 lnu, 8 semene a 5,77 máku. 248,45 g hovězího masa, 230 vepřového, 3 drůbeže, 107.000 l mléka a 81.334 vajec.

Tělovýchova a sport
Dne 7. ledna začal oddíl ledního hokeje Sokola s úpravou hokejového hřiště u sokolovny. Rozhlasem požádal o brigádnickou výpomoc všechny hráče i ostatní příznivce tohoto zimního sportu.
Dne 21. ledna se konal okresní přebor v běhu na lyžích. Poněvadž v blízkém okolí města nebyly vhodné sněhové podmínky, konal se závod na Třech Studních kam byli závodníci 4 kategorie žactva, dorostu i dospělých odvezeni auty.
Dne 3. dubna uspořádal jezdecký oddíl Spartaku ve Žďáře v našem městě na prostranství mezi nemocnicí a železniční zastávkou propagační jezdeckou akademii s ukázkami tréningu koní v drezuře i ve skákání.
Dne 10. dubna bylo provedeno očkování dětí od dvou měsíců do šesti let proti dětské obrně. Děti z mateřské školy i ostatní školní mládež byly očkovány přímo ve škole. Druhá etapa očkování byla provedena 29. května v dětské poradně.
Dne 9. května uspořádala základní Svazarmu v rámci oslav Dne vítězství terénní závod motocyklů. Pionýr a Moped.
26. června sehrál oddíl odbíjené Sokola přátelské utkání v odbíjené s družstvy frekventantů kurzu odbíjené, které tvořili hráči předních družstev Jihomoravského kraje v čele s kapitánem národního mužstva ČSSR a zasloužilým mistrem sportu Karlem Lázničkou.

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Veronika Teplá